Hvem er jeg og hvad kan jeg?

Tag mål af dine personlige forudsætninger. De er med til at bestemme dine udviklingsmuligheder.

Skribentinfo

Når man skal finde udviklingsmulighederne i relation til arbejdsplads og -liv er forudsætningerne ikke alene institutionens/virksomhedens planer og muligheder, men også dine personlige forudsætninger i form af din faktiske livssituation (familie, økonomi, etc.) og dine specifikke interesser og behov.

Dine forudsætninger omfatter:

 • hvordan du opfatter din situation nu i relation til arbejdet
 • hvordan du opfatter din situation nu i relation til familie og fritid
 • hvad dine formelle og uformelle kvalifikationer består i
 • hvordan dine sociale kompetencer er
 • hvor dine faglige styrker og svagheder er.

Det kan være der er afsnit, som du synes er irrelevante, eller som du af andre grunde ikke ønsker at gå i gang med. I så fald - brug det du finder interessant. Du bør dog tage dig tid til at overveje alle temaerne.

Flere af overvejelserne er din egen personlige baggrund for de meninger, du i øvrigt fremkommer med inden for de fælles rammer. Formålet er at du afklarer dit udgangspunkt for at gå ind i udviklingsprocesser i dag.

Du skal gøre dig klart, hvad dine egne motiver og interesser er, så du kan se, hvor der er sammenfald - og hvor der er modstrid i forhold til de krav, arbejdspladsen præsenterer dig for. Det vil give mulighed for at lave en afbalanceret, fælles plan, der på længere sigt må kunne sikre dig indflydelse på dine egne udviklingsmuligheder.

Hvordan synes du dine behov tilgodeses på arbejdet?

Vi beder dig tænke på fem områder: faglig udfoldelse, personlig realisering, sociale kontakter, tryghed og de fysiske rammer.

 1. Faglig udfoldelse
  Hvordan synes du dine muligheder for faglig udfoldelse og selvrealisering er? Hvordan synes du generelt set dine muligheder er for at bruge din faglige viden, træffe beslutninger og afgørelser ud fra dine faglige kundskaber og for eksempel udvikle din viden og kunnen i den takt, du gerne vil?

 2. Personlig realisering
  Hvordan synes du mulighederne for at udfolde dig selv som person er? Kan man for eksempel - ud over det faglige indhold - se at det er dig som person, der har løst en opgave. Synes du at du er mere end "bare arbejdskraft" på din arbejdsplads?

 3. Sociale kontakter
  Hvordan er muligheden for at have sociale kontakter med andre medarbejdere? Har du for eksempel mulighed for at opbygge stabile relationer hvor I kan tale om andet end arbejde, oplever du et fællesskab på arbejdspladsen?

 4. Tryghed
  Hvordan synes du trygheden er? Tryghed skal forstås såvel i forhold til ansættelse som til større ændringer i jobindhold og arbejdsforhold - det vil eksempelvis sige om du har følelsen af, at du også fremover vil kunne varetage dit job?

 5. De fysiske rammer
  Hvordan er de fysiske rammer? Er der et godt arbejdsmiljø? Oplever du omgivelserne som behagelige og så videre?

 

Nu?

Prioriter forbedringer

 

1

2

3

4

5

Lavt

Middel

Højt

Faglig udfoldelse

               

Personlig realisering

               

Sociale kontakter

               

Tryghed

               

Fysiske rammer

               

(1 - svarer til "meget dårligt", 3 til "middel" og 5 til "meget godt")


Læs mere

Hent skemaet som Pdf

Skribentinfo

Kommentarer