Hvilke uddannelser og erfaringer har du?

Hvilke personlige og faglige forudsætninger har du? Vejen til et CV.

Skribentinfo

Hvilke formelle uddannelser siden folkeskolen har du?

Af hensyn til senere, når du skal have alle oplysninger klar til eventuelt at putte dem ind i handlingsplanen, er det godt, hvis du lige lister op, hvilke uddannelser du har, og hvornår du afsluttede dem:

Uddannelse:                                                           Afsluttet år:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Hvilke erhvervserfaringer (ansættelser) har du haft?

En stor del af din ballast kommer fra dine erhvervserfaringer. Så prøv at huske hvor du har været ansat og hvornår:

Ansættelsessted:                         Funktion:                       Årstal:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Faglige kvalifikationer

Nu handler det om dine vigtigste faglige kvalifikationer. Du skal blandt andet se på, hvilke erfaringer du har, og hvilke mere formaliserede udviklingsforløb (kurser) du har suppleret din uddannelse med.

Herunder skal du prøve at skyde dig ind på en beskrivelse af dine faglige kvalifikationer. Vi har ikke på forhånd sat kategorier op, da de bliver for generelle i forhold til, at det skal omfatte alle ledere i amter og kommuner.

Derfor skal du først selv definere dine seks væsentligste faglige kvalifikationer. Det behøver absolut ikke være kvalifikationer, der er knyttet til din uddannelse. De kan også bygge på tidligere ansættelser, på udviklingsforløb eller efteruddannelse - eller de kan bygge på andre erfaringer, for eksempel fra foreningslivet. Det vigtigste er at du mener, at de har eller kan have relevans for dit arbejdsliv.

Vi har en række eksempler på hvad det kunne være - men listen er alene ment som inspiration og forklaring, og du skal absolut ikke kun tage fra denne liste:

Personaleledelse, information til pressen, generel forvaltningspraksis, ledelse, sagsbehandling i forbindelse med klager, indstillinger til det politiske system, forhandling, projektstyring, systematisering af viden, individuel vejledning.

Systematiser dine kvalifikationer

Når du nu har listet det op, som du opfatter som dine væsentligste faglige kvalifikationer, skal du tage stilling til tre forskellige dimensioner i forhold til hver enkelt kvalifikation:

 • Dit kvalifikationsniveau
 • Hvor meget du anvender kvalifikationen
 • Om det er et udviklingsfelt.

1. Kvalifikationsniveauet:
Her har du mulighed for at vælge mellem fem niveauer. Stikord til kvalifikationsniveauerne er:

 • "Starter":
  Du har forudsætninger for at forstå regler og modeller på området, men må hele tiden konsultere disse regler, formler mv. når et problem skal løses.
 • "Begynder":
  Du kender området fagligt og metodemæssigt, men må holde dig til de regler, formler og lignende, du har lært.
 • "Kompetent":
  Du vælger bevidst mellem forskellige mål og løsningsmetoder, du præger selv løsning og metode.
 • "Dygtig":
  Du kan intuitivt identificere problemet og løsningsmodeller. Du kan overveje dine egne intuitive valg.
 • "Ekspert":
  Du kan umiddelbart og "på rygmarven" gennemføre problemidentifikation, planlægning og løsning og behøver ikke at vurdere analytisk.

2. Omfanget:
Hvor meget bruger du den pågældende kvalifikation? Hvis det er en kvalifikation du bruger i dit nuværende arbejde, beder vi dig tage stilling til, hvor meget du bruger denne kvalifikation - hvor meget fylder dette område i dit arbejde.

3. Er det et udviklingsfelt?
Du skal tage stilling til hvilke kvalifikationer, du selv har lyst til at udvikle yderligere.

Kvalifikationer

På hvilket kvalifikations-niveau er du?

Hvor tit anvender du denne kvalifikation i dit nuværende arbejde?

Vil du gerne udvikle dine kvalifikationer indenfor dette område?

1

                             

2

                             

3

                             

4

                             

5

                             

6

                             

 

A

B

C

D

E

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

 

A Starter

B Begynder

C Kompetent

D Dygtig

E Ekspert

I Sjældent

II En gang imellem

III Nogle gange

IV Ofte

V Meget tit

1 Ja, helt sikkert

2 Ja, i nogen grad

3 Måske

4 Sikkert ikke

5 Slet ikke

Hvis du ønsker at arbejde med mere end seks kvalifikationer kan du selv føje flere rubrikker til.

Hvilke arbejdsopgaver har du og hvilke muligheder giver de?

Vi vil her bede dig tage stilling til dine væsentligste arbejdsopgaver i dit nuværende arbejde. Skriv dem først ind i skemaet.

Nuværende arbejdsopgaver

Hvordan er dit kvalifikationsniveau i forhold til opgaven?
Jeg er:

Hvor meget anvender du denne kvalifikation i dit arbejde?

Vil du gerne udvikle dine kvalifikationer i forhold til arbejdet yderligere?

1

                             

2

                             

3

                             

4

                             

5

                             

6

                             

 

A

B

C

D

E

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

 

A Starter

B Begynder

C Kompetent

D Dygtig

E Ekspert

I Meget

II Noget

III Lidt

IV Slet ikke

 

1 Ja

2 Nej

3 Ved ikke

 

Bagefter skal du tage stilling til følgende tre spørgsmål:

 • Hvilke kvalifikationer opfatter du, at du har inden for arbejdsopgavens område?
 • Har du lejlighed til at anvende dine opnåede kvalifikationer i dit arbejde?
 • Synes du, at der er noget i forbindelse med dit nuværende arbejde, det kunne være spændende at få uddybet, eller som trænger til at blive udviklet?

Er der kvalifikationer du slet ikke bruger, men som du gerne vil bruge?

________________________________________________________

________________________________________________________

Er der nogen du gerne vil opbygge?

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Læs mere

Hent skemaet som Pdf

Skribentinfo

Kommentarer