Ingen putter spædbørn i et hjørne

Den forstod du ikke vel? Det er ikke kun i folkeskolen, at hviskelege resulterer i, at en sætning oversættes til noget, der ligger meget fjernt fra dens oprindelige mening. Det kan også ske når ledelsen i en organisation skal forklare den nye strategi til medarbejderne. Kommunaldirektør i Greve Kommune, Claus Thykjær skriver her om, hvordan folkeskolens hviskelege har listet sig ind i organisationerne. Og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på.

Skribentinfo

Du kan sikkert huske det tilbage fra skoletiden. Eleverne sidder i en rundkreds, og en elev begynder med at hviske en lang og indviklet sætning i øret på sidemanden til højre. Sætningen går videre og ender hos den, der begyndte. Jo flere der er med i legen, jo mere besynderlig en sætning kommer der ud af det.

Sådanne hviskelege foregår hver eneste dag rundt omkring i vores organisationer. Typisk ved, at direktionen eller den øverste ledelse formulerer en strategi, der så efterfølgende skal implementeres. Implementeringen afhænger af, at der er den samme ånd og forståelse i hele processen. Hvis der hviskes forkert, så skal der ikke meget til, før hele meningen med strategien forsvinder.

I en stor organisation, som en kommune jo er, er vi afhængige af, at strategierne oversættes rigtigt, hvis vi skal lykkes. Og det kræver, at vi bliver skarpe på, hvor gode vi er til at oversætte og i det hele taget træner det at oversætte som en særlig kompetence.

Greve Kommune har tidligere haft besøg af Søren Obed Madsen fra CBS, der forsker i oversættelsesteori. Søren holdt et meget inspirerende oplæg om det at oversætte strategier.

 Læs også: "Fra papir til praksis", en publikation af Væksthus for Ledelse i samarbejde med Søren Obed Madsen.

Sørens budskab var, at det ikke er særligt kompliceret at forstå dynamikkerne omkring oversættelse af strategier men, at det alligevel er svært. Kæden kan nemt hoppe af:

  • Modtagerne kan oversætte strategien ind i den virkelighed de allerede trives i. Sådan, at man oversætter strategien som understøttende, for det man allerede gør, selv om det ikke er tilfældet.

  • Der kan ske markante oversættelsesfejl.

  • Det kan være svært at få adgang til dem, der egentlig har skrevet strategien for at forstå nuancerne.

  • Strategien kan blive ignoreret, fordi man lokalt mener, at man allerede har en passende strategi.

  • Forskning har gang på gang dokumenteret, at rigtig, rigtig mange strategier ikke fører til noget, fordi de ikke bliver implementeret. Nogle gange er det også den egentlige hensigt, men ofte skyldes det, at man i organisationerne ikke formår at sikre den rigtige oversættelse af strategierne.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal stille skarpere på, hvordan vi oversætter strategier og overordnede hensigter. Her i Greve Kommune vil vi følge Søren Obeds fem råd:

  1. Skab oversættelsesrum, hvor forfattere, redaktører og oversættere kan drøfte originalteksten og oversættelserne.

  2. Afklar strategiens funktion.

  3. Forstå originaltekstens kontekst.

  4. Øg jeres oversættelseskompetencer.

  5. Skab rolleklarhed.

Jeg vægter især afklaring af strategiens funktion højt. Vi skal blive bedre til at klarlægge, hvordan forskellige strategier kan forstås og ikke mindst, hvordan de ikke kan tolkes. Fordi vi ikke har stillet skarpt nok på de kompetencer, vi har til at oversætte strategier, har vi forsømt vores evne som samlet organisation til at opnå ,det vi gerne vil opnå

Læs også: 17 forbudte strategi-ord

Skribentinfo

Kommentarer