Interviewguide til brug for fusioner og sammenlægninger

Her får du en interviewguide til forberedelse af en sammenlægning mellem to afdelinger.

Skribentinfo

Individuelt interview

Interview med:___________________

Organisation:___________________

Interviewet af: ___________________

Sted/dato:___________________

 

Indledning

  • Interviewets formål: At samle informationer til at skabe grundlag for en ny fælles kultur.
  • Indhold: Afdækning af gode og mindre gode erfaringer med kulturen og arbejdsformen i de to organisationer
  • Resultater formidles i anonymiseret form

Opvarmning

Fortæl kort om din faglige baggrund og nuværende stilling?

 

 

Hvad oplever du som de største udfordringer i dit job?

 

 

Hvordan ser du dit job efter sammenlægningen?

 

 

Hvilke udfordringer forestiller du dig, at du vil står overfor efter sammenlægningen?

 

 

Hvordan vil din situation til den tid adskille sig fra din nuværende situation?

 

 

Om arbejdsformen i den nuværende organisation

Hvordan vil du beskrive den dominerende arbejdsform i din nuværende organisation?

 

 

Hvordan får man succes under denne arbejdsform?

 

 

Hvordan fejler man under denne arbejdsform?

 

 

Hvilken indflydelse udøver ledelsen på disse ting?

 

 

Hvilke kendetegn ved arbejdsformen vil det være fordelagtigt at bringe med over i den nye organisation?

 

 

Hvilke kendetegn ved arbejdsformen er det ikke ønskeligt at bringe med?

 

 

Om kulturen i den nuværende organisation

Hvordan vil du beskrive kulturen og det sociale miljø i din nuværende organisation?

 

 

Hvordan omgås man hinanden i det daglige?

 

 

Hvordan er man en god kollega?

 

 

Hvad kendetegner en mindre god kollega?

 

 

Hvad gør ledelsen for at understøtte kulturen og det sociale miljø?

 

 

Virker det tilfredsstillende?

 

 

Hvilke karakteristika ved denne kultur bør bringes med over i den nye organisation?

 

 

Hvilke karakteristika bør absolut ikke bringes med?

 

 

Ledelse i den nuværende organisation

Hvordan vil du beskrive ledelsesstilen i din nuværende organisation?

 

 

Hvilke ledelsesmæssige kvaliteter ønsker du at tage med over i den nye organisation?

 

 

Hvilke ledelsesmæssige karakteristika ønsker du ikke selv at tage med over i den nye organisation?

 

 

Hvad vil du gøre for at undgå dette?

 

 

Afslutning:

  • Det videre forløb
  • Tak for din hjælp

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2006

Skribentinfo

Kommentarer