Invitation til Væksthusdag

Hvad forventer du som leder af din chef, og kender du din chefs forventninger til dig? Hvordan styrker vi den faglige ledelse? Og hvordan udvikler du dit personlige lederskab? Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på, når Væksthus for Ledelse den 23. september holder konference for ledere i kommuner og regioner. Det er gratis at deltage.

Skribentinfo

Ledelse udøves i relationer, og de er afgørende for dine muligheder for at skabe resultater til gavn for borgerne. På konferencen vil du blive præsenteret for tankevækkende oplæg om de forskellige relationelle aspekter af ledelse på baggrund af tre nye væksthusprojekter. Du kan desuden også lade dig inspirere af skuespiller og kommunikationsekspert Jens Arentzen, der fortæller hvordan kropssproget afslører din styrke som leder og giver gode råd om, hvordan du kan fremstå mere autentisk. 

Hvor og hvornår
Konferencen holdes på Axelborg, der ligger lige over for Hovedbanen i København.
Adresse: Vesterbrogade 4, 1620 København V
Dato: Den 23. september fra kl. 12.30 - 16.00. 

Pris
Det er gratis at deltage.

Program

Kl. 12.30   Velkomst og registrering. Snup en sandwich inden vi går i gang

Facilitator: Jacob Rosenkrands, TV-vært og journalist

Kl. 13.00   Hvordan spiller vi hinanden gode i ledelseskæden?
Væksthus for Ledelse har netop offentliggjort et projekt, der stiller skarpt på samspillet mellem direktør og chef. Det er direktører og chefer, der står i spidsen for at føre de politiske beslutninger ud i livet. Og det er i dialogen mellem dem, at ideer, bekymringer og strategier fra de faglige miljøer skal vendes og evt. tages videre til politikerne. Og netop det gør relationen både vigtig og vanskelig. Hør hvad der styrker samarbejdsrelationen mellem direktører og chefer.

Oplæg ved Mette Marie Langenge HK/Kommunal, Jan Henriksen, KL og Martin Albertsen, Middelfart Kommune.

Kl. 13.45   Hvad kendetegner faglig ledelse?
Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad der kendetegner den faglige ledelsesopgave – uanset sektor eller fagsøjle. Og hvordan den samlede ledelseskæde kan sætte mere fokus på driften. Få de tankevækkende pointer fra det næsten færdige projekt og debatter med projektlederne og en faglig leder.

Oplæg ved Jan Olsen, konsulent i KL og Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør i Syddjurs Kommune. 

Kl. 14.15   Kaffepause

Kl. 14.45   Hvad kendetegner dit personlige lederskab? Og kan man overhovedet uddanne sig i det personlige lederskab?
At være leder er ikke en rolle, du kan tage af og på. Det er et personligt anliggende, og det handler især om din evne til at skabe følgeskab. Det får du ikke automatisk på grund af din titel. Du må investere din person, når du skal lykkes med det. Hør forskellige bud på, hvor du skal have din opmærksomhed, når du arbejder med dit personlige lederskab.

Oplæg ved Frederik Iuel, chefkonsulent i Djøf, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør fra Psykiatrien i region Syd Danmark og Jacob Storch, direktør og ledende partner i Joint Action

Kl. 15.15   Dit kropssprog afslører din styrke som leder
Du skal hele tiden udvikle og være meget bevidst om dine relationer i lederjobbet. Som leder kommunikerer du hele tiden. Også når du tror, du ikke gør det. Det betyder noget for medarbejderne, hvad du siger – men i høj grad også hvordan du siger det og din holdning, når du siger det. Jens Arentzens oplæg sætter fokus på, hvordan kropssproget afslører din styrke som leder og giver gode råd om, hvordan du kan fremstå mere autentisk som leder.

Oplæg ved Jens Arentzen, skuespiller og kommunikationsekspert.

Kl. 16.00   Tak for i dag ved Solvejg Schultz Jakobsen og Bodil Otto, formandskabet i Væksthus for Ledelse

 

Skribentinfo

Kommentarer