Jesus ti største fejltrin som leder

Til påske er han mere aktuel end nogensinde - Chefernes chef. Hvis arbejde man stadig taler om 2000 år efter. Men en af historiens største ledere trådte også i spinaten. Læs her, om de 10 største fejl han begik i sit lederskab.

Skribentinfo

Han var en kommunikator af Guds nåde, som helbredte syge, og genoplivede de døde så snart han kunne komme til det. Sammen med sin mentor lagde han strategien, for de knap tre år han kom til at sidde på posten.

Vi taler naturligvis om Jesus. En mand hvis lederegenskaber er uomtvistelige, men som heller ikke var mere end et menneske, og som havde sine svagheder som leder.

Jesus 10 største fejl som leder:

1. Judas var en fejlrekruttering
Allerede da Jesus rekrutterede Judas forstod han at det ville blive et problem i fremtiden. En klar fejlrekruttering, set i bakspejlet.

Alligevel tog han Judas med i sin inderste kreds. Der var behov for Judas' kompetence som controller, for at holde styr på økonomien. Men da det kom til stykket, svigtede hans loyalitet, og Jesus fik lov til at betale en høj pris for sin fejlrekruttering.

Judas kunne dog ikke leve med sin skyld. Han tilbagebetalte de penge han havde fået for at forråde Jesus, og hang derefter sig selv. Han tog således konsekvenserne af sin forbrydelse, til forskel fra den feje Peter som fornægtede Jesus tre gange samme nat.

2. Jobbet tog al hans tid
Ligesom mange nutidige ledere arbejdede Jesus for meget. Han drev sin ledelsesgruppe, der bestod af de tolv apostle hårdt, men sig selv endnu hårdere.

Den svenske domkirke-lektor og præst, UllaBritt Berglund, er overbevist om, at Jesus var udmattet da han gjorde sit tiljublede indtog i Jerusalem på Palmesøndagen, i det der skulle blive den sidste uge i hans liv.

”Efter Palmesøndagen kørte han af sporet. Han var sulten. Blodsukkeret var i bund og hans dømmekraft svigtede. Det er den eneste forklaring til at han ledte efter frugt på et figentræ midt i påskeugen, på trods af at han vidste at det var forkert årstid", siger UllaBritt Berglund til Tidningen Chef.

Da Jesus ikke fandt noget frugt, knækkede filmen. Han forbandede figentræet til disciplenes store forundring. De vidste ikke hvad de skulle tro om hans sindstilstand.

Moderne ledere mener ofte, at de kan arbejde 12 til 15 timer i træk på blot kaffe og en ostemad, men det påvirker deres ledelsesevner.

”Ledere der har meget lange arbejdsdage træffer ikke så rationelle beslutninger”, siger karrierecoach Susanne Teglkamp. Og fortsætter: ”Det er vigtigt at tage sine pauser, få spist og koblet fra. Og at få sovet ordentligt.”

3. Ledelsesgruppen var enkønnet
Fortalere for Jesus kvindesyn plejer at fremhæve, hvordan han reddede ægteskabsbrydersken fra at blive stenet, og ikke var for fin til at omgås med prostituerede. Men det hjalp ikke - ledelsesgruppen bestod af tolv mænd.

Nogle mistænker at Maria Magdalena fik lov til at spille rollen som kvindeligt alibi i bestyrelsen.
Hendes reelle indflydelse var svag og disciplene var ofte misundelige på hendes særstilling hos Jesus. Intet hun gjorde var godt i deres øjne.

Tænk, hvis Jesus havde gjort noget ved sagen og udnævnt Maria Magdalena til formel discipel i stedet for blot en hangaround. Så havde den nye pave måske heddet Magdalena XVI?

Den dag i dag tales der nedsættende om stærke og succesfulde kvinder. Premiereminister Margaret Thatcher fik øgenavnet Jernladyen, og Hillary Clinton provokerer USA's højrefløj bare ved at eksistere.

I Danmark er det ikke meget bedre. Da Lene Espersen blev ny minister, fik hun hurtigt øgenavnet ”Den talende kavalergang” af pressen.

”Men Jesus var mere radikal i sit kvindesyn end de fleste ledere i vores tid”, hævder UllaBritt Berglund.

I Biblen er det tit kvinderne han først vender sig til. Da han genopstår er det kvinderne, der er kommet for at se graven, som han først viser sig for.

4. Han var utydelig
Tænk på de mange århundredes religiøse konflikter som havde kunnet undgås, hvis Jesus havde kaldt en spade for en spade, i stedet for at bruge lignelser.

På den anden side var han en smart leder, der benyttede sig af den nu så hypede kommunikationsmetode storytelling. En fortælling gennem billeder.

Få moderne ledere kan måle sig med Jesus som kommunikator. Han nåede ud til sine tilhængere, på trods af at han hverken havde sin egen hjemmeside, lavede grupper på FaceBook eller havde en power point-præsentation af sin forretningsidé gemt i ærmet.

Men hvorfor var han så ikke tydeligere? Svaret er tydeligt: Ellers ville ikke lige så mange have lyttet til ham!

Jesus' måde at tale og fortælle på var spændende. Det er værd at huske, at på Jesu tid, fandtes ingen tv-serier eller realityprogrammer. Alligevel benyttede Jesus sig af en fortællerteknik som nutidige tv-producenter sikkert ville ofre mange royaltykroner for at beherske lige så godt.

5. Han var temperamentsfuld
Det kan have været på grund af den høje arbejdsbelastning, men faktum er, at Jesus var en af de mest temperamentsfulde ledere i historien. Hvis noget vakte hans vrede, var det ikke sjovt at stå i vejen.

Her kan fx nævnes, da Jesus gik amok i templet, og væltede stole og borde for at smide kræmmerne ud.

Der findes ligeledes afsnit i Biblen, der viser at disciplene nogle gange faktisk var bange for deres leder. På et sted i Lukasevangeliet fortælles der, at de ikke forstod hvad Jesus mente, når han forudså sin undergang. Men da det ikke var den første gang, turde de ikke spørge hvad han mente.

Temperamentsfulde ledere er ikke gode for arbejdsmoralen. Hurtigt bruger medarbejderne deres energi på at føje lederens humør, i stedet for at udvikle virksomheden.

6. Fratrædelsen var ikke forberedt
Man skal ikke tro at disciplene var en gruppe fromme mænd som bare ukritisk slugte alt hvad deres leder sagde. Nej, det her var en ganske karrierehungrende samling, der ventede på et stort politisk gennembrud for Jesus.

De forstod derfor ikke hvad han mente, når han sagde at hans rige ikke var af denne verden.
I stedet for at lytte til det som Jesus sagde, så lyttede de til hvad de troede han sagde. De ville ikke forstå. Da sandheden endelig gik op for dem, kan man godt sige, at det var lidt for sent.

7. Han var inkonsekvent
Fra begyndelsen var Jesus overbevist om, at hans kald kun omfattede mennesker af den jødiske tro. Men så mødte han sin overmand. Eller, det var rent faktisk var en kvinde.

Hun var ikke jøde, men det forhindrede hende ikke fra at genkende en helbreder når hun mødte en. Hun gik hen til Jesus, og krævede at han kurerede hendes syge datter, men Jesus nægtede og afviste hende. Han havde minsandten nok at gøre med at helbrede Israels folk.

Men kvinden var stædig, og gav ikke op. Endelig gik han med, og ”i samme øjeblik blev hendes datter rask”.

Dette var ikke kun en sejr for den kanaanæiske kvinde, men også startskuddet for globaliseringen af Jesu budskab. Kvinden fik Jesus til at indse, at hans opgave var grænseløs og dermed ændrede han sin forretningsidé.

Jesus kunne altså sige en ting, men gøre en anden. Men for UllaBritt Berglund kan det også tydes som en styrke.

”Han voksede i alder og vished jo flere mennesker han mødte. Flere ledere burde vise at de kan ændre sig", siger hun.

8. Han sjuskede med skatten
Jesus og disciplene levede så godt som udelukkende af almisser. Til forskel fra dagens topledere havde han hverken resultatbonus (antal frelste sjæle) eller andre incitamentsprogrammer. Alligevel fik han et skattesmæk.

Afsløringen skete under et besøg i Kapernaum. Peter fik besøg af skattevæsenet, der hævdede at Jesus ikke havde betalt nogen tempelskat. Man kan nok tilgive Peter for at komme med en lille hvid løgn.

”Jo, selvfølgelig er den betalt”, sagde Peter og skyndte sig hjem for at stille Jesus til ansvar.

Da det gik op for Jesus, at han havde et underskud på sin skattekonto, opfordrede han Peter til at gå ned til søen og kaste en fiskekrog ud. Den første fisk som bed, ville have en sølvmønt i munden. Det var præcis nok til skatteindbetalningen.

Mange andre personer i betroede stillinger er røget i svinget efter de har sjusket med andres eller skatteyderes penge. Ritt Bjerregårds dyre hotelbesøg i Paris var for meget for regeringen, og hun blev fyret som undervisningsminister. Peter Brixtoftes kreative foretagende i Farum og senest Stein Baggers luftkastel er yderligere eksempler på sjusk med pengene.

9. Familien blev forsømt
Jesus forhold til sin familie var med stor sikkerhed ganske anspændt. Han forlod familien for at gå ud og prædike, og overlod ansvaret for sine gamle forældre til sine søskende.

I Matthæusevangeliet fortælles der, at Jesus mor Maria sammen med hans brødre på et tidspunkt prøver at komme i kontakt med ham. 

Men Jesus afviste dem. ”Og han så rundt på disciplene, der sad omkring ham, og han sagde: »Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor.”

”Jeg synes Jesus udviser dårligt lederskab der”, siger Ulla Britt Berglund.

Jesus er ikke alene om at have svært ved at forene karriere og familie. At han så offentligt afviste sin mor er næppe et karaktertræk, der er værd at efterleve.

10. En fremtidsstrategi savnedes
Jesus efterlod sine medarbejdere i chok og forvirring, og det tog dem 50 dage at finde strategien for at drive virksomheden videre. Han efterlod dem også uden vejledning for hvordan den internationale ekspansion skulle gennemføres.

Hans uventede tilbagevenden skræmte desuden næsten livet af hans disciple - om end det skyldtes at de ikke havde lyttet ordentligt under hans jordvandring. Metoden kan nu alligevel ikke anbefales for moderne ledere.

Kilde: www.Chef.se

Skribentinfo

Kommentarer