Kærlighed øger jobtilfredsheden

Kærlighed er ikke et ord, man normalt hører på gangene eller i mødelokalerne. Men kærlighed og omsorg for hinanden på arbejdspladsen har positiv indflydelse på resultaterne, jobtilfredsheden og fraværet. Det viser en ny undersøgelse.

Skribentinfo

Medarbejdere, der oplever kærlighed på arbejdspladsen, er mere engagerede end medarbejdere, som ikke oplever kærlighed. Med kærlighed menes der en kammeratlig form for kærlighed, der består af omsorg og interesse for kollegaens velbefindende, og det handler hverken om lidenskab eller forelskelse. Det viser ny undersøgelse, som er publiseret i avisen Administrative Science Quarterly.  

What's Love Got to Do With it?

Undersøgelsen ”What’s Love Got to Do With It?” viser, at medarbejdere, som arbejder i et omsorgsfuldt arbejdsmiljø, har en højere jobtilfredshed, et bedre samarbejde på arbejdspladsen og et lavere fravær. Desuden opnår de bedre resultater. Der er derfor mange grunde til at fokusere på den følelsesmæssige organisationskultur i sin ledelse.

På en arbejdsplads med en høj grad af kammeratlig kærlighed støtter medarbejderne hinanden i arbejdsrelaterede såvel som private udfordringer. Den form for omsorg får effekt i alle dele af organisationen og på opgavevaretagelsen. Nogle steder betyder det endda, at medarbejdere refererer til kollegerne i familiære vendinger.

Ingen gruppekram

Kammeratlig kærlighed på arbejdspladsen handler ikke om, at lederne skal samle sine medarbejdere til gruppekram på daglig basis. Men der er mange andre måder, du som leder kan opbygge en følelsesmæssig kultur. Du kan bl.a. styrke omsorgen på følgende tre måder: 

1) Det er de små ting i hverdagen, som gør den store forskel. Det kan være et smil, en venlig bemærkning eller at vise forståelse, hvis kollegaen har brug for en snak. Tilsammen skaber og sikrer det en stærk kultur med kammeratlig kærlighed.

2) Vær opmærksom på de følelser, du som leder udtrykker på arbejdspladsen i dagligdagen. Dit humør og dine følelser blåstempler adfærden blandt medarbejderne.

3) Overvej, hvordan personalepolitikken kan skabe øget omsorg blandt medarbejderne og dermed styrke en kærlig kultur.

Til sidst er det vigtigt at påpege, at det ikke kræver de store omvæltninger i organisationen at få øget omsorg. At være sin adfærd bevidst og vise generel betænksomhed overfor sine kollegaer i hverdagen, vil i sidste ende forbedre medarbejdertilfredsheden, produktiviteten og dermed borgernes tilfredshed.

Faktaboks
I undersøgelsen ”What’s Love Got to Do With It?: The Influence of a Culture of Companionate Love in the Long-term Care Setting” fra maj 2013 spurgte man 185 medarbejdere, 108 patienter og 42 pårørende i USA. Undersøgelsen blev foretaget i en stor, nonprofitorganisation, der tilbyder sundhedspleje og hospitalspleje. Projektet undersøgte, hvilken effekt den følelsesmæssige kultur har for medarbejdere, patienter og pårørende. Undersøgelsen viste, hvor vigtig følelsesmæssig kultur er, når det kommer til medarbejders- og patienters velbefindende og resultater.
Undersøgelsen på sundhedsområdet blev fulgt op af en undersøgelse i den finansielle sektor blandt ejendomsmæglere. Undersøgelsen kom frem til samme konklusion. Medarbejdere, som arbejder i en kultur, hvor de føler åbenhed til at udtrykke omsorg og kammeratlig kærlighed er mere tilfredse med deres job, engagerede og mere ansvarsfulde over for deres arbejde.


Læs også:

Sammenhængskraft - i virkeligheden

De skjulte velfærdsreserver - viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

Få arbejdspladsen til at spille med musisk ledelse

Tab kontrollen og lad borgerne vinde

Skribentinfo

Kommentarer