Foto: Bigger Picture

Kan du tegne jeres strategi?

Strategier er ofte fyldt med flotte modeord, der skal hjælpe organisationen mod en ønskværdig fremtid. Selvom det lyder ganske klogt at ønske sig en agil eller bæredygtig organisation, er det nødvendigt at vise, hvorfor, og i særdeleshed, hvordan det ser ud, når vi får det. Jo mere konkret strategien er, jo større sandsynlighed er der for, at medarbejderne kan forstå og handle på den. Læs, hvordan du ved at tegne, kan gøre strategier mere håndgribelige.

Skribentinfo

Skriger din organisation på redskaber, der kan skære igennem den støj af signaler, som en foranderlig og kompleks omverden byder os at planlægge og handle i? Så kan det være, at du og dine medarbejdere, skal begynde at tegne mere, sammen. Tegninger gør vores tanker, ideer og strategier mere håndgribelige.

Reducér gabet mellem plan og handling

Fat pennen og tegn jeres næste projekt, proces eller hele jeres strategi og reducér gabet mellem plan og handling. Når vi tegner, kan vi nemmere komme ind til kernen og sikre grundigere dialoger både i dybden og i bredden.

Dybden på grund af det visuelle sprogs tvingende enkelhed og evne til at omforme komplekse antagelser, processer og mål i en sammenhængende og mere entydig helhed.

Bredden fordi tegninger indbyder til anderledes og langt mere konkrete dialoger, der både kan øge engagement, forståelse og virkeliggørelse.

"Men jeg kan ikke tegne"

Måske tænker du ”Det lyder meget fint alt sammen, men jeg kan ikke tegne…”
Men det passer ikke, faktisk gør du det sikkert allerede.

At tegne er også, når du forklarer en idé eller et koncept ved at visualisere det. Også selvom du kun gør brug af helt simple streger, en graf, et par cirkler eller en model. Det handler ikke om at tegne pænt, men om at bruge visualisering, som redskab til at skabe klarhed og udforske muligheder og udfordringer.

Vær konkret

Mange organisationer har velformulerede strategier, der skal hjælpe organisationen på vej mod en ønskværdig fremtid eller tage dem igennem den næste bølge af forandring. Men for at medarbejderne kan forstå og handle på strategien, skal den være konkret. Jo mere konkret og handlingsanvisende desto bedre.

Hvordan ser en agil organisation ud? Eller en medarbejder, der arbejder i den? Tegn det for dine medarbejdere eller endnu bedre, tegn sammen med dem. Invitér dem til at visualisere, hvordan de oversætter og forstår jeres strategi.

Prøv det i lille skala

Tegn skabelonen nedenfor på et whiteboard og invitér en gruppe relevante medarbejdere til dialog om skabelonens spørgsmål. Arbejd med de fire spørgsmål i den rækkefølge, der giver bedst mening for jer. Men arbejd kun med ét spørgsmål ad gangen:

Hvor er vi i dag?  Hvad er vores udfordringer?
Hvor vil vi gerne være i 2024? Hvad er vores løsninger?

Udfyld de grå felter med jeres svar, både i form af tekst og tegninger. Vær så konkrete som muligt og hjælp hinanden med at visualisere jeres svar. Brug kun den tid I har sat af. Har I behov for mere tid, så aftal hvornår I kan genbesøge skabelonen og fortsætte dialogen.

Stærke videnssystemer

Når vi tegner sammen, stimulerer og understøtter vi kollektiv læring. Vi gør vores individuelle og fælles viden tilgængelig for hinanden og andre, der ikke var med på vores sidste møde. Visuelt kortlagt viden forbliver i en organisation og er nemt at dele.  

Lynkursus

De fleste mennesker holder op med at tegne på et tidspunkt i deres barndom. Er du en af dem, kan du heldigvis genlære det på fireminutter. Det kræver kun et meget simpelt visuelt alfabet at komme i gang med at bruge visualisering i projekter og processer. Øv dig i at tegne De syv elementer. Mestrer du dem, er du i stand til at tegne næsten alt.

Tag strategien med til frokost

En god tegning er en katalysator for en god dialog. Tegn jeres strategi og hæng den i kantinen, så den er tilgængelig for dine medarbejdere i et uhøjtideligt forum. 

4 tips til dig der ønsker at arbejde mere visuelt:

  1. Tegn, SAMMEN med andre.
  2. Arbejd med versioneringer. En strategi eller et projekt er sjældent statisk. 
  3. Hæng din tegning op, også selvom den ikke er færdig og invitér til dialog.
  4. Start i dag.

Artiklen er baseret på bogen: Tegn mere sammen. Læs mere om den her

Skribentinfo

Kommentarer