Kend den vigtige forskel på anerkendelse og værdsættelse

Medarbejdere siger deres job op, hvis de ikke bliver værdsat. Når du oprigtigt og autentisk værdsætter dine medarbejdere, så skaber du et sundt arbejdsmiljø med effektive og motiverede medarbejdere. Her får du råd om, hvordan du bedst viser dine medarbejdere, at du værdsætter dem.

Skribentinfo

Størstedelen af de medarbejdere, der siger deres job op, angiver manglende værdsættelse som hovedårsagen til deres opsigelse, viser en amerikansk undersøgelse. En anden undersøgelse viser, at kun 7 pct. af medarbejderne føler sig værdsat af deres nærmeste leder, mens over halvdelen af alle ledere mener, at de selv er gode til at værdsætte deres medarbejdere.

Den vigtige forskel på anerkendelse og værdsættelse

Mange ledere begår den fejl at tro, at blot de anerkender medarbejderens resultater og præstationer, så bliver medarbejderen mere motiveret. Men det er ikke nok. For der er stor forskel på anerkendelse og værdsættelse.

Anerkendelse har primært fokus på præstationer og målopfyldelse.
Værdsættelse har fokus på den enkelte medarbejders værdi og adfærd.

Vi har vi brug for at vide, at vi er værdsat og betydningsfulde som mennesker – ikke på grund af det vi gør, men det vi er.

Arbejdsmæssigt handler det altså ikke kun om ros og anerkendelse for de resultater, man bidrager med, men i høj grad også om at man bliver set, hørt og værdsat for sin personlighed.

Følelsen af at være værdsat som medarbejder kræver mere af dig som leder end en årlig julegave og et par rosende ord til MUS eller personalemødet.

5 sprog for værdsættelse

Psykologerne Gary Chapman og Paul White har fundet frem til, at vi har fem forskellige ’sprog’ for værdsættelse. Det er fem forskellige måder, vi optager og oplever at være værdsat.

Taler du og dine medarbejdere ikke samme sprog, opstår der let misforståelser. I værste fald, kan medarbejderen forstå din værdsættelse stik modsat. Du skal derfor inddele dine medarbejdere i de fem sprog, så du bedst muligt viser din værdsættelse for hver enkelt.

1. Bekræftende ord

Hvis din medarbejder har ’bekræftende ord’ som værdsættelsessprog, føler han sig værdsat, motiveret og opmuntres af ros og komplimenter – både skriftligt og verbalt, som fx “Tak for...”, “godt gået” ”Jeg er glad for, at du er her …’.

2. Kvalitetstid

Har din medarbejder kvalitetstid som sit værdsættelsessprog, føler han sig værdsat, motiveret og opmuntret, når du bruger tid sammen med ham. Han føler sig værdsat, når nogen stopper op ved hans bord og bruger et par minutter på small talk, når I bruger tid sammen fx ved at spise frokost sammen eller gå en tur sammen.

3. Tjenester

Hvis ’tjenester’ er din medarbejders primære værdsættelsessprog, føler han sig værdsat når nogen tilbyder at hjælpe med fx arbejdsopgaver, der haster eller tilbyder at aflaste ham i pressede perioder.

4. Gaver

Hvis medarbejderen har gaver som primær værdsættelsessprog, føler han sig værdsat, hvis han modtager en personligt udvalgt gave fra dig eller en kollega eller leder.

5. Fysisk berøring

Medarbejdere der har brug for fysisk berøring for at føle sig værdsat, kan du vise værdsættelse ved at give dem et håndtryk, en High five eller et kram.

Som leder skal du altså være opmærksom på, at dine medarbejdere oplever værdsættelse forskelligt afhængigt af deres værdsættelsessprog.

Ifølge Poul White viser studier, at 41 pct. af alle medarbejdere har ’bekræftende ord’ som deres primære sprog. Kun 5 pct. føler sig værdsat, når de modtager en gave.

Det betyder ikke, at du som leder fuldstændig skal afskrive tjenester, et klap på skulderen eller brugen af gaver. Det betyder dog, at du i langt højere grad skal gøre dig umage, hvis du viser værdsættelse i form af et sprog, der ikke matcher medarbejderens behov for værdsættelse.

Tag eventuelt en snak med dine medarbejdere og find ud af, hvordan du kan vise din værdsættelse bedst muligt. Det er en oplagt snak til en MUS.

4 vigtige principper når du vil vise værdsættelse:

1. Værdsættelsen skal komme regelmæssigt
Du skal regelmæssigt værdsætte dine medarbejdere. Det er ikke nok at gøre det til jul eller til den årlige MUS.

2. Du skal være personlig og værdsætte den enkelte
Undgå den generelle værdsættelse og fokusér i stedet på at kommunikere til den enkelte medarbejder, så vedkommende føler, at værdsættelsen er møntet personligt og ikke blot til hele teamet.

3. Du skal være oprigtig
Det er let at mærke, hvis din tak eller kompliment bliver slynget ud i luften, fordi du føler, at du skal. Din værdsættelse skal være knyttet til noget konkret og komme fra hjertet. Ellers kan det føles falskt og sarkastisk.

4. Værdsættelse skal kommunikeres på modtagerens sprog
Værdsættelsen skal kommunikeres på modtagerens eget værdsættelsessprog. Et værdsættelsessprog er grundlæggende den type af værdsættelse, som man hver især har behov for, for at føle sig værdsat.

Arbejdsmiljøet spiller en vigtig rolle

Selvom værdsættelse er et vigtigt element, vil succesfuld og effektiv værdsættelse kræve, at arbejdsmiljøet er gearet ordentligt til det.

I et dårligt arbejdsmiljø kan værdsættelse fx spinnes til noget negativt uden forståelse for, at værdsættelsen faktisk er oprigtig. Værdsættelse som motivationsfaktor og værktøj er altså ikke det enfoldige svar, men en central del af ligningen til at skabe en effektiv og sund arbejdsplads.

 

Undersøgelser omtalt i artiklen henviser til følgende kilde: Leigh Godthåb, The 7 Hidden Reasons Employees Leave: How to Recognize the Subtle Signs and Act before It’s Too Late (New York: AMACOM, 2005), 24.

 


Artiklen er baseret på bogen, Mer’ Motivation og arbejdsglæde, TAK af Gary Chapman og Paul White. I bogen bliver du introduceret for de fem sprog for værdsættelse, og hvordan man i praksis kan bruge det som værktøj for sine medarbejdere.

Når du bestiller bogen får du adgang til en personlig test, så du selv kan finde ud af, hvilket sprog for værdsættelse, der er dit foretrukne.

 

Læs mere

Ros der rammer og ros der lammer

Syg efter anerkendelse

 

Skribentinfo

Kommentarer