Kerneopgave - 3 eksempler fra praksis

Kerneopgaven kan konkretisere det fælles formål, sætte fokus på borgernes behov, være et pejlemærke under forandringer eller understøtte og udfordre stærke professioner. Få her tre arbejdspladsers bud på deres kerneopgave, og hvad de bruger den til.

Skribentinfo

At arbejde med kerneopgaven er et middel til at give opgaveløsningen et nyt perspektiv. Det handler først og fremmest om at gøre dette perspektiv aktivt i hverdagen gennem dialog, refleksion og om at tage de konflikter, der opstår, når en arbejdsplads drøfter, hvad kerneopgaven er. At formulere kerneopgaven i én enkelt sætning er ikke endemålet, men et middel til at få gang i dialogen om meningen med den fælles indsats.

Flere kerneopgaver

Kommunen eller regionen kan vælge at formulere én overordnet kerneopgave. Den vil i så fald have karakter af en lidt abstrakt mission eller værdier. Jo tættere på borgeren kerneopgaven bliver fastlagt, jo mere konkret og praksisnært kan den formuleres. Fx kan man på tværs af alle kommunens dagtilbud godt beskrive ét fælles formål med deres virke, og det enkelte dagtilbud kan konkretisere og variere dette. Udfordringen er at få de abstrakte og de konkrete formuleringer til hele tiden at udfordre og inspirere hinanden.

Her følger tre forskellige arbejdspladsers fortællinger om deres kerneopgave, hvad deres fokus på kerneopgaven sikrer, og hvordan den er kommet til verden. De tre eksempler på kerneopgaver har været bragt som selvstændige artikler på www.vpt.dk

Online værktøj fik sat styr på samarbejdet om kerneopgaven

Hvad er Måbjerghus Børnehaves kerneopgave?
”At skabe de bedste muligheder for det enkelte barns trivsel og udvikling”.
Måbjerghus Børnehave, Holstebro Kommune.

Hvilken forskel gør fokus på kerneopgaven i hverdagen?
Det hjælper medarbejderne med at formulere deres kerneopgave, fordi der er brug for, at der bliver skabt en fælles forståelse af kerneopgaven i personalegruppen, så spørgsmål som: ”Hvad er det, jeg tror, vi går og laver og hvad er det, du tror, vi går og laver”, kan besvares.

Hvordan er kerneopgaven kommet til verden?
Daginstitutionen brugte online værktøjet ”Styrk samarbejdet om kerneopgaven”. Det består af fire moduler med hvert sit fokus. Det hjalp medarbejderne med at formulere kerneopgaven. De satte en hel dag af til arbejdet, og den dag var givet godt ud, lyder vurderingen.

Dialog om kerneopgaven genskabte arbejdsglæden

Hvad er Sabro-Korsvejsskolens kerneopgave?
”Vores kerneopgave er at støtte alle børn bedst muligt i deres faglige, personlige og sociale udvikling”.
Sabro-Korsvejsskolens, Aarhus Kommune.

Hvilken forskel gør fokus på kerneopgaven i hverdagen?
For skoleledelsen er kerneopgaven det interne kit, der binder organisationen sammen og giver et øget fokus på fagligheden. Det giver en viden om, hvornår medarbejderne spiller på banen, og hvornår de spiller uden for banen.

Lærernes tillidsrepræsentant på skolen siger, at kerneopgaven har gjort det nemmere at prioritere i opgaverne og fokusere på det vigtigste.

Hvordan er kerneopgaven kommet til verden?
Skolens medarbejdere og ledelse formulerede sammen deres bud på, hvad kerneopgaven så skal være.

Her er kerneopgaven et godt børneliv

Hvad er Charlottehavens kerneopgave?
”Et godt børneliv”.
Charlottehaven Vuggestue, Københavns Kommune.

Hvad gør fokus på kerneopgaven i hverdagen?
I vuggestuen kan de godt være uenige, men det fælles udgangspunkt betyder, at de ved, hvorfor de gør, som de gør. De forsøger heller ikke at bruge energi på noget, som er givet oppefra som en "skal" opgave. Det handler om at få det bedste ud af det og gøre det til vuggestuens eget.

Fagligt fokus, fællesskab og tydelig ledelse tømrer vuggestuens ansatte sammen omkring kerneopgaven.

Hvordan er kerneopgaven kommet til verden?
Kerneopgaven blev drøftet i forbindelse med en større proces, hvor både struktur og arbejdsmiljø blev kastet op i luften.


Læs mere om kerneopgaven:

Kerneopgaven i hverdagen

Med kerneopgaven som ledestjerne

Skribentinfo

Kommentarer