Kodeks er den røde tråd i Glostrup Kommune

Et kodeks med en række principper for god ledelse gennemsyrer alle hjørner af forvaltningen i Glostrup Kommune – fra lederrekruttering til lederevaluering.

Skribentinfo

 

Kort om Kodeks for god ledelse i Glostrup Kommune

  • Glostrup har brugt Kodeks for god ledelse som inspiration til kommunens ledelsesgrundlag Ledelse når det er bedst
  • Ledelsesgrundlaget giver en fælles retning og referenceramme og er et vigtigt fundament for god ledelse i kommunen

Kilde: Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Glostrup Kommune

 

Fra den interviewguide der benyttes ved jobsamtaler med kandidater til lederstillinger – til den feedback kommunaldirektøren får på sin ledelsesstil fra sine forvaltningschefer.

Glostrup Kommunes ledelsesgrundlag Ledelse når der er bedst gennemsyrer alle dele af den kommunale forvaltning. Og det er ganske bevidst, forsikrer Lone Lyrskov, kommunaldirektør i Glostrup Kommune.

”Vores ledelsesgrundlag indgår i alle områder – hele tiden. Og hver gang vi udvikler nye retningslinjer og politikker, tager vi udgangspunkt i vores Ledelse når det er bedst”.

Glostrup Kommunes eget lokale kodeks er udviklet med inspiration fra Kodeks for god ledelse, der dermed er brugt til at give kommunens ledelsesniveauer en referenceramme for at drøfte, hvad god ledelse er.

”Vores kodeks for god ledelse tager udgangspunkt i, at ledelse bedst lykkes, når det bygger på gode relationer mellem leder og medarbejder. Når der for eksempel lige nu udarbejdes en ny MED-aftale, anbefaler vi derfor, at der medtages formuleringer fra ledelsesgrundlaget”. 

Fra ord til handling

Men en ting er fine nedskrevne ledelsesprincipper. Vigtigst er det at sikre en sammenhæng mellem de skrevne ord og de faktiske handlinger. 

”Vi forventer ikke, at alle lever lige godt op til samtlige principper, men at alle forholder sig til, hvad god ledelse er i Glostrup Kommune, og søger at udvikle sig som leder”, siger kommunaldirektør Lone Lyrskov.

Personligt har Lone Lyrskov brugt ledelsesgrundlaget i forbindelse med sine udviklingssamtaler med forvaltningscheferne.

”Jeg har fået feedback på min ledelse ved, at forvaltningscheferne har vurderet min håndtering af konkrete ledelsessituationer set i lyset af vores ledelsesprincipper”.

”I konkrete sager har de for eksempel et ønske om, at jeg går hurtigere ind i beslutningsrummet. Mens de i andre sager er rigtig godt tilfredse med, at alle høres, inddrages, og jeg giver plads til dialog. Der er aldrig et enkelt, entydigt svar på, hvad god ledelse er”, slår kommunaldirektøren fra Glostrup Kommune fast.

”Ledelse når det er bedst”

Hvad er ideen med ledelsesgrundlaget ”Ledelse når det er bedst” i Glostrup Kommune?

  • Det skaber sikkerhed for, at organisationen er gearet til at pejle efter visionen og de strategiske mål for kommunen
  • Det understøtter, at kommunen videreudvikles som en god arbejdsplads, der både kan fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft og levere en god service
  • Det giver en fælles ramme for at drøfte, udøve og udvikle god ledelse
  • Det stiller skarpt på fælles principper for god ledelse i kommunen og danner grobund for ledelsesevalueringer og tilrettelæggelse af ledelsesudviklingen i kommunen

Kilde: Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Glostrup Kommune

 

Skribentinfo

Kommentarer