Kodeks for God Skoleledelse - 1. anbefaling

God skoleledelse er at afklare sit ledelserum og påtage sig lederskabet.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder skal:

 • afklare og beskrive min lederrolle i en offentlig og politisk styret organisation.
  - Den kommunale lederrolle er ikke givet på forhånd, men må hele tiden defineres og forhandles i forhold til den konkrete situation. Skolelederen er ikke eneherre i eget hus, men kan gøre meget for at udvide det ledelsesmæssige råderum.

 • medvirke til at udvikle og perspektivere politiske mål af betydning for skolens virksomhed.
  - Skoleledere leder både opad og nedad. Som en del af det strategiske ledelsesaspekt kan skolelederen fra sit fagligt professionelle udsigtspunkt inspirere det kommunale skolepolitiske beslutningsgrundlag.

 • definere grænseflader og ledelsesmæssigt råderum i forhold til interessenter og samarbejdspartnere på lokalt, kommunalt og nationalt niveau.
  - Skoleledere indgår i en mellemlederrolle, hvor de skal lede til mange sider, og hvor det derfor er nødvendigt at afgrænse lederens særlige ansvar og kompetence i forhold til folkeskoleloven, kommunalbestyrelsen, forvaltningen, ledelsesteamet, skolebestyrelsen og medarbejderne.

 • afklare mit ansvar i forhold til alle aspekter af ledelse på skolen.
  - Skolens ledelse skal samlet varetage de faglige, de administrative, de strategiske og de personalemæssige ledelsesopgaver på kompetent og professionel måde. Det forudsætter et målrettet og afklaret samarbejde og en tydelig ansvars- og opgavefordeling inden for skolens ledelsesteam.

 • være opmærksom på, hvad det indebærer at påtage mig lederskabet, fx min lederrolle og min ledelsesstil.
  - Skolelederen eksponeres til stadighed som leder og rollemodel og må i alle situationer være opmærksom på personlig fremtræden og egne virkemidler i det ledelsesmæssige arbejde.

 • bruge min ret og pligt til at lede skolen
  - Når skolelederne har afklaret deres ledelsesrum, har de ikke blot ret til at udøve deres ledelsesmæssige beføjelser – de har også pligt til det.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer