Kodeks for God Skoleledelse - 10. anbefaling

God skoleledelse er at udvise professionel og personlig integritet.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder:

 • er bevidst om mine ledelsesmæssige kompetencer.
  - Skolelederens troværdighed og legitimitet knytter sig til den professionelle og den personlige integritet. Det første drejer sig om lederkvalifikationer, det andet om.

 • er rollemodel og eksponent for skolens værdier.
  - Skolelederen er et forbillede og en personificering af, hvad skolen står for, og lederen er sig bevidst, at der er konstant opmærksomhed på den ledelsesmæssige adfærd.

 • skelner mellem mit private, mit personlige og mit professionelle jeg.
  - Skolelederens adfærd og stil afspejler den naturlige autoritet, som lederen har i kraft af sin personlighed, de medfødte og socialiserede ledertræk og måden at forholde sig til ledelsessituationer på.
 • reflekterer over mine værdier og krav til mig selv i lederrollen – som fx engagement, loyalitet og troværdighed.
  - Den gode skoleleder må vise sig selv som menneske og stå ved sine holdninger og værdier.

 • Udfylder det definerede ledelsesrum og lever op til den beskrevne lederrolle.
  - Med til den professionelle og personlige integritet hører også, at skolelederen ser sig selv som leder, står ved sin lederrolle og begrunder sine ledelsesmæssige handlinger og beslutninger.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer