Kodeks for God Skoleledelse - 11. anbefaling

God skoleledelse er at værne om folkeskolen og det demokratiske samfunds værdier.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder:

 • er rollemodel for det særegne ved god offentlig ledelse.
  - Som offentlig ansat må skolelederen kunne stå inde for og værne om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier, den bygger på

 • sikrer balance mellem almene interesser og særinteresser samt mellem det repræsentative demokrati og brugerdemokratiet.
  - Den offentlige kontekst er bestemt ved politisk og demokratisk styring, lovhjemlet forvaltning, professionel og loyal embedsførelse

 • håndterer dilemmaer uvildigt og begrunder beslutninger åbent.
  - På komplicerede problemer findes ikke enkle løsninger, men afvejede begrundelser og manøvrering mellem dilemmaer. Skolelederen skaber begrundelser, forståelse og respekt om skolens håndtering af sådanne forhold gennem kommunikation med omverdenen.

 • sikrer, at skolen er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
  - Folkeskolen har også sit særlige værdisæt, som bl.a. kommer til udtryk i formålsformuleringen. Folkeskoleloven placerer skolelederen helt i centrum, også når det gælder ansvaret for at fastholde de grundlæggende værdier bag hele skolens virksomhed.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer