Kodeks for God Skoleledelse - 2. anbefaling

God skoleledelse er at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale og nationale mål.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder skal:

 • sikre, at politiske beslutninger udmøntes i mål, rammer og strategiske planer, som indarbejdes i den faglige, pædagogiske praksis.
  - Skolelederen spiller en vigtig rolle som brobygger, når de politiske intentioner skal omsættes til virkelighed i skolens faglige praksis.
 • skaber fælles mening og retning og understøtter en positiv forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation.
  - Skolelederen formidler politiske beslutninger og intentioner på en konstruktiv og loyal måde og fastholder samtidig mening og retning i skolens virksomhed og skolens udvikling

 • arbejder for, at medarbejderne finder mening med ny politik og ændret pædagogisk praksis.
  -  Skolelederen udvikler det  lokale ejerskab til ny pædagogisk praksis, også når medarbejderne har deres umiddelbare fokus på de hidtil kendte måder.
 • er opmærksom på forhold, som vanskeliggør, at besluttede politiske intentioner efterleves i hele organisationen.

 

  - Skolelederen har særligt fokus på at skabe klar og tydelig kommunikation, ligesom lederen skal tage højde for eventuelle forhindringer i form af magtrelationer og særinteresser eller den fagprofessionelle logik, der kan opstå i faglige miljøer med egen selvforståelse.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer