3. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at skabe en åben og kommunikerende skole.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder skal:

 • arbejde for, at skolen og dens medarbejdere udviser lydhørhed i forhold til verden udenfor.
  - Skolelederen går foran i samarbejdet med personalet om skolens bestræbelse på at være åben og modtagelig over for omverdenens ønsker og forventninger til skolen.

 • have øje for, at skolen påvirker sine omgivelser på en konstruktiv måde.
  - Det er en vigtig opgave for skoleledelsen og medarbejderne at kommunikere over for omverdenen, hvad skolen står for.

 • påtage mig rollen som historiefortæller.
  - Skolelederen er skolens vigtigste ambassadør og historiefortæller i det store og i det små, i ord og i handling. Lederen må både internt og eksternt formidle skolens daglige praksis og resultater på en positiv og konstruktiv måde, ikke mindst, når folkeskolen udsættes for udokumenteret kritik.

 • kommunikere skolens, skolevæsenets og hele den offentlige sektors legitimitet.
  - Skolelederen skal gennem sin kommunikation med omverdenen styrke det positive billede, som borgere og brugere har af skolen, skolevæsenet og den offentlige sektor som helhed.

 • udvikle skolens virksomhedskultur og interne kommunikation.
  - Skolelederen fastholder og udfordrer skolens værdier, holdninger, normer og mønstre: de skrevne og uskrevne regler, de normer der arbejdes efter, og den måde hvorpå de ansatte forholder sig til hinanden og til de opgaver, der skal løses.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer