4. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at se sin skole som en del af det kommunalefællesskab og den offentlige sektor som helhed

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder skal:

 • forstå lederrollen som en del af det integrerede ledelsessystem i kommunen.
  - Det er en ledelsesmæssig opgave at sikre samarbejdet vertikalt og horisontalt mellem det lille fællesskab (skolen) og det store fællesskab (kommunen).

 • understøtte samarbejdsstrategier på tværs af kommunale myndigheder og institutioner. 
  - Den enkelte folkeskole fungerer som en del af et fælles kommunalt system, der løser borger- og brugerrettede opgaver på en sådan måde, at den enkelte bruger oplever tværgående sammenhæng og høj kvalitet i den kommunale opgaveløsning.

 • agere som professionel kommunal leder, der kan skelne mellem kollegialitet og konkurrence.
  - Den professionelle skoleleder handler hensigtsmæssigt i spændet mellem profilering af skolens særinteresser og hensynet til samarbejdet i det integrerede ledelsessystem omkring den fælleskommunale opgave.

 • internt og eksternt signalere samhørighed og samarbejde med øvrige aktører i den offentlige sektor.
  - Skolelederen går forrest når det gælder åbenhed og vidensdeling, såvel mellem medarbejderne internt på skolen som i samarbejdet udadtil og på tværs af institutioner og sektorer.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer