5. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at sikre kvaliteten i skolens lærings-, omsorgs-, og dannelsesprocesser.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder:

 • sikrer balance og kvalitet i skolens kerneopgaver i henhold til folkeskolelovens formålsformulering.
  - Skolens ledelse har stor indsigt og engagement i skolens pædagogiske virksomhed, er optaget af børns læring, trivsel og udvikling og har grundlæggende faglig viden om disse forhold

 • orienterer skolens læringssyn og pædagogiske praksis efter det samfund, eleverne skal møde efter skolen.
  - Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen, hvilket også indebærer forpligtelsen til at orientere skolens pædagogiske praksis mod den fremtid, eleverne skal leve i.

 • inspirerer og iværksætter pædagogisk fornyelse og metodeudvikling.
  - Skolelederen har indsigt i hæmmende og fremmende faktorer for organisatorisk og pædagogisk udvikling og inspirerer og motiverer skolens fornyelsesprocesser.

 • sikrer, at den faglige viden anvendes, udvikles og forankres i institutionen.
  - Skolelederen sikrer fælles grundlag for faglig dialog, vidensdeling og erfaringsudveksling blandt det pædagogiske personale.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer