6. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at sikre skolens fokus på resultater og effekter.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som skoleleder:

 • sikrer dokumentation og vurdering af skolens resultater gennem en systematisk evaluering og kvalitetsudvikling.
  - Skolelederen stiller krav om, at skolen orienterer sig efter undervisningens resultater og andre virkninger af skolens indsats.

 • sætter ambitiøse og realistiske mål for skolens virksomhed, samt sikrer opfølgning og feedback i forhold til målene.
  - Dokumentation og opfølgning på resultater og effekter sker både i forhold til konkrete faglige mål og til overordnede mål og strategier, der er nedbrudt til mere operationelle delmål.

 • fastholder og udvikler det, der går godt.
  – og tager hånd om det, der skal forbedres eller forandres - Skolelederen påtager sig ansvar for, at løbende evaluering og feedback bliver en del af skolens kultur, og at der systematisk følges op med henblik på de nødvendige resultatforbedringer.

 • er opmærksom også på skolens langsigtede virkninger.
  - Skolelederen tilstræber balance mellem interessen for de nære og målbare resultater og de mere langsigtede effekter af skolens virksomhed. Det gælder bl.a. opmærksomheden på særlige overordnede politiske indsatsområder som fx integration, rummelighed og udfordring af den negative sociale arv.

 

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer