7. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at have udsyn og arbejde strategisk med skolens udvikling

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder:

 • søger overblik over og indsigt i de politiske og samfundsmæssige interesser bag skolen.
  - Skolelederen er optaget af den samfundsmæssige debat om folkeskolen og inddrager skolepolitiske og samfundsmæssige intentioner og tendenser i den strategiske ledelse af egen skole.

 • inddrager skolens interessenter aktivt og fremadrettet i de strategiske overvejelser.
  - Skolelederen plejer relationerne til skolens interessenter og sikrer deres fortsatte engagement i skolens virksomhed og udvikling.

 • opstiller langsigtede mål og handleplaner for skolens arbejde.
  - Skolelederen har blik for, hvad fremtiden bringer og indretter organisationen efter det – forudser politiske, faglige og organisatoriske muligheder og barrierer og agerer i forhold til dem.

 • formidler skolens visioner, mål og handleplaner – internt og eksternt.
  - Skolelederen sætter værdier, retninger, mål og resultater i fokus, gør værdierne synlige, fører dem ind i skolens praksis og kommunikerer dem udadtil.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer