8. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at sikre kvaliteten i udviklingen og ledelse af skolens personale.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder:

 • understøtter og udfordrer medarbejdernes praksis og metodevalg.
  - Skolelederen udviser tillid til medarbejderne, inspirerer til udvikling og indbyder til positiv og befordrende sparring om faglige og andre relevante problemstillinger.

 • udvikler medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer.
  - Skolelederen er optaget af medarbejdernes faglige og personlige ressourcer og prioriterer fortsat kompetenceudvikling hos den enkelte.

 • kommunikerer krav og forventninger klart og følger op på medarbejdernes handlinger.
  - Skolelederen udtrykker sine forventninger til medarbejdere og omgivelser klart og motiverende, giver positive tilbagemeldinger og griber hurtigt fat i kritiske forhold på en konstruktiv måde.

 • er tydelig og nærværende i dialogen med personalet.
  - Skolelederen læser og forstår menneskelige relationer, bruger tid og energi på at forstå den enkeltes behov, handler indlevende og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer og fremmer konstruktive løsninger.

 • har fokus på et godt arbejdsmiljø.
  - Skolelederens bestræbelser på at skabe gode rammer for arbejdet og vise anerkendelse smitter af på arbejdspladskulturen på en positiv måde.

 • påtager mig de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger.
  - Skolelederen viser engagement, nærvær og konsekvens og kombinerehandlekraft med loyalitet og etik.

Download Kodeks for God Skoleledelse>>

Skribentinfo

Kommentarer