9. anbefaling: Kodeks for God Skoleledelse

God skoleledelse er at sikre sammenhæng mellem ressourcer, mål og resultater.

Skribentinfo

Det betyder fx, at jeg som leder:

 • disponerer de samlede ressourcer, så de understøtter skolens mål og principper.
  - Skoleledelsen er fortrolig med gældende love, regler og overenskomster, har administrativ og økonomisk indsigt og overblik og omsætter lokale og kommunale mål til administrativ praksis.

 • håndterer effektiv økonomistyring, personaleadministration og ressourceanvendelse.
  - Skolelederen kvalificerer den nødvendige administrative ledelse og delegerer i videst muligt omfang de administrative opgaver.

 • sikrer sammenhæng og effektivitet i de administrative processer.
  - Skolelederen udvikler skolens kommunikationsstruktur og skaber forbindelse mellem skolens udviklingsmål og de administrative procedurer og prioriteringer.

 • arbejder for at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for at løse skolens kerneopgaver.
  - Skolelederen har fokus på at tilvejebringe nødvendige ressourcer og skabe optimale forudsætninger for skolens daglige drift, vedligehold og fortsatte udvikling

Download Kodeks for god skoleledelse >>

Skribentinfo

Kommentarer