Kodeks støtter ledere i at håndtere svære beslutninger

Ved at diskutere Kodeks for god ledelse får ledere i Høje-Taastrup Kommune rygstød til loyalt at formidle vanskelige beslutninger til medarbejderne.

Skribentinfo

 

Kort om Kodeks for god ledelse i et team i Høje-Taastrup Kommune

  • Kodeks for god ledelse bliver brugt som en ramme for at diskutere god ledelse
  • Ved systematisk at sætte kodekspunkter på dagsordnen på ledermøder, bliver der jævnligt stillet skarpt på, hvordan ledelsesudfordringer bedst håndteres
  • Dermed sikrer ledelsen, at dagligdagens høje hastighed med løsning af driftsopgaver og personalespørgsmål ikke altid får hele dagsordnen

Kilde: Lederteamet på beskæftigelsesområdet,  Høje-Taastrup Kommune

 

Først den ene vej, så den anden vej og så en helt tredje vej kort efter!

Beskæftigelsesområdet har det seneste par år befundet sig i et ekstremt stormvejr med både mediekritik af aktiveringsområdet, massive besparelser og skiftende strategier for, hvordan mennesker bedst hjælpes fra ledighed til job.

Stormvejret har været sin sag at bære for lokale ledere, der har skullet sikre medarbejdernes trivsel og samtidig har måttet bakke loyalt op om de politiske beslutninger.

Derfor er netop kodekspunktet ”Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af” blevet vendt og drejet i det ledelsesteam med fire projektledere, som Vivi Vrå er leder af i Jobafklaring i Høje-Taastrup Kommune.

”Vi har været igennem en periode, hvor vi har skullet håndtere en række beslutninger, vi umiddelbart ikke har været helt enige i. Ved at give os selv tid og plads til at diskutere god ledelse i sådan en situation, har vi støttet hinanden i at være loyale overfor de trufne beslutninger og ”at stille op” overfor personalet”.

Vivi Vrå peger på, at ledere jo skal vi være tydelige og troværdige, når de formidler beslutninger.

”Ingen tvivl om at alle i vores ledelsesteam gerne vil være loyale og gerne vil have driften til køre og have glade medarbejdere. Men vi må og skal have ”et lukket rum” i ledelsesteamet, hvor vi kan bearbejde vores frustration og også kan bede direktionen om forklaringer på beslutninger, hvor der er brug for det (der umiddelbart virker uforklarlige). Ellers får vi uld i mund, når vi skal forklare tingene overfor medarbejderne”.

Få ja-hatten på

Høje-Taastrup-lederen peger på, at der nogen gange er beslutninger, der skal soves på: Hvordan er det lige, at jeg kan få ja-hatten på i denne her situation?

”Vi har for eksempel lige fået en række besparelser på plads. Men nu har der netop været et møde i kommunens økonomiudvalg, der handler om endnu en omlægning af aktiveringsindsatsen og nye nedskæringer. For få måneder siden omstrukturerede vi og nedbragte antallet af virksomhedskonsulenter – og nu skal vi så den anden vej igen og satse på netop virksomhedskonsulenter. Vi har meget omstillingsparate medarbejdere. Men det er sin sag som leder at finde lige de rigtige ord i sådan en situation… Og så er det igen en kæmpe udfordring at skulle udleve de politiske beslutninger”.

Kodeks skal ofte op ad skuffen

Kodeks for god ledelse bør diskuteres med jævne mellemrum, anbefaler Vivi Vrå.

”Først arbejdede vi med kodeks og fik lavet spilleregler for vores ledergrupper. Efter få måneder gennemgik vi en større omlægning, og der var brug for at tage fat i spillereglerne igen på baggrund af Kodeks for god ledelse. Vi troede, at vi da havde den store omlægning og satte blandt andet fokus på: Hvordan kan vi undgå, at der kommer splid mellem os i ledergruppen? Hvad er det, vi lægger vægt på?”.

Men nu står Vivi Vrå og hendes lederkolleger kort tid efter over for at skulle mindske ledergruppen, og det kræver så endnu et sæt nye spilleregler:

”Det er vigtigt, at vi i den nye, mindre ledergruppe, trækker i samme retning og har fælles spilleregler, på trods af at vi sidder på flere adresser. Så nu skal spillereglerne igen til gennemsyn. Det er vigtigt, at vi finder vores ledelsesrum og bruger det bedst muligt. Vigtigt at vi ved, hvor vi har hinanden”.

 

Fire statements fra lederteamet i Høje Taastrup Kommune

Det er en central og vanskelig ledelsesopgave at sikre, at de politiske beslutninger og organisationens mål er forstået, fortolket og implementeret.

Her fortæller fire ledere i Høje-Taastrup Kommune om, hvordan det kan give ledelsesmæssigt rygstød i lederteamet at diskutere kodekspunkt nummer to ”Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af”.

  1. ”Det er gennem dialogen i lederteamet, at der kommer lidt cement under fødderne på os - ellers kan grunden godt gynge her midt i spareplaner og forandringer”. 
  2. ”At påtage sig lederskabet betyder for mig også at træffe beslutningerne – og stå frem og stå ved, at vi har truffet beslutningerne, uanset om de bliver modtaget godt eller møder modstand. En af grundene er, at driften altid skal fungerer, og derfor kan det være nødvendigt fx at flytte om på opgaver eller strukturer, også selv om alle ikke kan se ideen med det”.
  3. ”Vi skal nu ændre struktur, fordi det er besluttet, og vi har helt sikkert hver især et billede af, hvad det betyder, og det har medarbejderne også. Vi er nødt til at lege med billederne og ordene i vældig mange situationen for at få fælles fortolkninger, vi kan tale videre ud fra. Så vi skal tale om det til personalemøder, når vi mødes på gangen, når vi tager morgenrunden og overalt, hvor vi mødes”.
  4. ”Jeg skal hele tiden selv forstå for at kunne formidle. Hvis jeg ikke selv kan se meningen i en beslutning, bliver det rigtig svært for mig at bringe den videre, for så kan jeg ikke finde de gode argumenter”.

 

Skribentinfo

Kommentarer