Køreplan for rar og effektiv MUS med billedkort

Gode medarbejderudviklingssamtaler kan være tidkrævende og stressende, både for lederen og medarbejderne. Læs her, hvordan du gennemfører en god MUS med dybdegående og huskevenligt resultat på bare én time inklusive den dokumentation, som gør MUS let næste gang.

Skribentinfo

Formålet med en medarbejderudviklingssamtale (MUS) er at få en god og konstruktiv snak om medarbejderens udvikling og trivsel. Netop det er billeder gode til. Det at have et billede at støtte sig til giver også stille medarbejdere tryghed til at tale. 

Her får du en komplet køreplan for en visuel MUS, som stiller skarpt på det positive uden at køre uden om det negative.


Sådan forbereder du en visuel MUS

Anskaf dig 20-40 billedkort og overvej følgende:

 • Hvordan har medarbejderen præsteret det seneste år?
 • Hvordan passer medarbejderens kompetencer til arbejdspladsens udviklingsplaner?
 • På hvilke områder kan medarbejderen med fordel udvikle sig?
 • Er der forhold omkring trivsel og samarbejde, som er vigtige at tage op?
 • Hvor skal samtalen foregå? Find et rart sted. Det behøver ikke at være dit kontor.

Samtalen

I samtalen ligger taleretten hos medarbejderen. Det er vigtigt, at du lytter, men også, at du spørger ind til det, medarbejderen siger, så I er sikre på, at I forstår hinanden.
 
Spred billedkortene ud på bordet mellem dig og medarbejderen.

Arbejdsopgaver

Bed medarbejderen tænke på sine arbejdsopgaver og værdien, de skaber – og dernæst at finde tre kort, som henholdsvis fortæller:
 • Hvad gør dig glad?
 • Hvilke udfordringer hindrer arbejdsglæden?
 • Hvilke ønsker har du til arbejdsopgaver fremover? 
Spørg ind til de valgte kort og vælg det, som du mener repræsenterer medarbejderens styrker. 
 
Herefter beder du medarbejderen på et stykke papir beskrive de opgaver, der vil give størst glæde i hverdagen. (Brug eventuelt det samtaleark, som du kan downloade nedenfor). 

Samarbejde og trivsel

I denne runde beder du medarbejderen:
 • Tænk over glæder og udfordringer i hverdagen. 
Imens vælger du tre billedkort, som medarbejderen skal bruge til at fortælle om henholdsvis sine samarbejdsstyrker, -udfordringer og det psykiske arbejdsmiljø.
 
Præsenter dine kort for medarbejderen uden at kommentere dine valg. Medarbejderen skal nu fortælle, hvorfor han eller hun tror, du har valgt netop disse billeder. Gå i dialog. Og bliv enige om ét billede, som repræsenterer jeres konklusion. – Bed medarbejderen beskrive jeres konklusion på papir. 

Motiverende kompetenceudvikling

Vælg hver tre billedkort, som I præsenterer over for hinanden i prioriteret rækkefølge.
 • Først medarbejderen: Mine ønsker til udvikling.
 • Dernæst dig: Kompetencer, der kan styrke medarbejderen og teamet.
 
Vælg sammen tre billedkort, som I er enige om, og prioriter dem. Til sidst vælges ét af de tre billedkort, der repræsenterer den fremadrettede indsats fra jer begge. – Medarbejderen skriver konklusionen ned på papir. 

Karrieredrømme

Bed medarbejderen vælge tre billedkort på henholdsvis:
 • Hvor ser du dig selv om to år?
 • Hvordan når du derhen?
 • Hvordan skal jeg som leder støtte dig i din drøm?
 
Lad medarbejderen fortælle om sine valg. Gå herefter i dialog. Vælg så sammen ét kort, som mest realistisk beskriver medarbejderens fremtidige udvikling. – Derefter skriver medarbejderen begrundelsen ned på papir. 

Dokumentation – fiks og færdig

Tag et billede af de valgte billedkort og de beslutninger, I er blevet enige om og har nedskrevet, og gem det i dit system. Send en kopi til medarbejderen. Og foretag eventuelle justeringer i løbet af året efter behov. 
 
Til den næste MUS evaluerer I dokumentationen sammen. 
 
Til samtalen kan du downloade et samtaleark, som guider dig igennem samtalen og giver plads til, at konklusionernes billedkort kan pålægges sammen med jeres skrevne ord. Al dokumentation samlet på et ark. Hent Visuel MUS Samtale her

MUS på 1 time er udviklet af Dialoogle. Hvis ikke du har billedkort eller selv vil bruge tid på at finde motiver, så kan du finde dem hos Dialoogle. Se mere på https://dialoogle.com/da/mus-samtale-paa-kun-1-time/. Her finder du også erfaringer, som ledere har haft med den visuelle MUS.

Skribentinfo

Kommentarer