Kommunale kommunikationsstrategier

Kommunikation er kommet højt op på den kommunale dagsorden. Derfor er der nu for første gang i Danmark udgivet en forskningsbaseret publikation om kommunale kommunikationsstrategier – målrettet topledelsen i kommunerne.

Skribentinfo

(Artiklen er publiceret første gang i april 2008. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb)

Rapporten 'Kommunaldirektøren og kommunikationsstrategien' blev lanceret på Kommunalpolitisk Topmøde marts 08.

En central tese i rapporten er ”at kommunerne i fremtiden bliver nødt til at pleje sine interessenter professionelt. Kun hvis de danske kommuner strategisk formår at kommunikere deres legitime interesser til relevante interessenter, kan det kommunale selvstyre overleve det massive forventningspres.”

Anbefalinger

I rapporten giver forfatterne en række konkrete anbefalinger til, hvad der bør ligge til grund for kommunernes kommunikationsstrategier.

Det er topledelsens ansvar at udstikke rammerne for den kommunale kommunikation, før den praktiske udformning og implementering af strategien delegeres til dem, der har det daglige ansvar for kommunikation med borgere, medarbejdere og brugere.

Praktiske erfaringer

Forfatterne af rapporten er Anker Brink Lund og Mia Nygaard fra Copenhagen Business School.

Indholdet bygger på forskningsbaseret litteratur på området – foruden praktiske erfaringer fra de tre kommuner Herning, Kolding og Høje Taastrup. Projektet er igangsat af Kommunernes Jubilæumsfond.

 Læs rapporten her

Skribentinfo

Kommentarer