Kommunikerer mænd og kvinder forskelligt på jobbet?

Det kan skade trivslen og samarbejdet, når ord og adfærd bliver misforstået, og det gør det ofte ifølge Birgitte Baadegaard, der mener, at dine mandlige og kvindelige medarbejdere blandt andet bruger spørgsmål forskelligt, når de kommunikerer.

Skribentinfo

Der er fordele ved at kende til de forskelle, der kan eksistere, når mænd og kvinder kommunikerer. Ved at arbejde bevidst med kommunikationsforskelle kan det styrke organisationen – bl.a. i arbejdet med kønsdiversitet. Heri ligger en implicit forudsætning: nemlig at anerkende, at der er forskel på dine medarbejderes måde at kommunikere.

Når du er bevidst om de kommunikationsmisforståelser, der kan opstå mellem mennesker af fx forskelligt køn, kan du bedre løse dem, til både dine medarbejderes og organisations bedste.

Et konkret eksempel, du skal håndtere hver eneste dag, handler om medarbejdere, som stiller spørgsmål. De vil have et svar – ofte flere gange om dagen. Til møder, på kontoret, under frokosten, på vej ud af døren osv. Mænd og kvinder er ofte forskelligt motiveret for at stille spørgsmål, og det er vigtigt at kende motivationen for at gennemføre møder uden misforståelser, få teams til at fungere endnu bedre og skabe en glidende, konfliktløs kommunikation.

Derfor stiller kvinder spørgsmål

For mange kvinder er dialog – og dermed også at stille spørgsmål - en måde at skabe relationer på. Det at skabe og bevare relationer er afgørende for mange kvinders tilfredshed og for den måde, de skaber resultater på. Kvinder stiller ofte spørgsmål for at få sparring og skabe samhørighed/enighed, få støtte og give feedback – og for så vidt muligt at få afdækket alle løse ender, så der skabes et godt grundlag for en god og langsigtet beslutning.

Derfor kan typiske spørgsmål fra en kvinde for eksempel lyde: Hvorfor det? Hvad mener du om det? Hvad ville du gøre her? Hvad er din holdning? Hvor ville du finde materiale til det?

Undersøgelser viser, at kvinders behov for at spørge ind til konkrete problematikker sikrer, at man kommer bedre til bunds i problemerne og dermed træffer mere kvalificerede beslutninger.

Men nogle mænd misforstår, når kvinder stiller spørgsmål. De opfatter en kvindes spørgsmål som et tegn på usikkerhed, uvidenhed eller som et behov for en konkret løsning eller hjælp. Eller de opfatter hendes spørgsmål som indirekte kritik eller som en udfordring.

Derfor stiller mænd spørgsmål

Mænd betragter ofte spørgsmål som forsinkende for beslutningsprocessen og derfor delvist unødvendige. Mænd stiller generelt færre spørgsmål, da de helst vil finde ud af tingene selv, og når de stiller et spørgsmål, gør de det på en mere direkte måde. Spørgsmål stilles sjældent af nysgerrighed efter at vide mere eller for at skabe samling og dialog.

Kvinders spørgsmål til mænd kan blive opfattet som personlig kritik eller en udfordring, hvis de for eksempel stilles under et møde eller i en anden sammenhæng, hvor der er flere deltagere til stede. Dette skyldes bl.a., at mænd oftere konkurrerer, mens de kommunikerer.

Nogle kvinder misforstår derfor, når mændene stiller spørgsmål. Når en mand stiller et direkte spørgsmål, kan det af kollegaerne opfattes som personlig kritik, og det skaber distance. Og omvendt, når han ikke stiller spørgsmål, opfattes det som manglende interesse/ligegyldighed.


Råd til den kvindelige leder i forhold til mandlige medarbejdere:

  • Formulér dine spørgsmål mere lukkede til en mand. I stedet for at spørge: »Hvad synes du?« kan du i stedet sige: »Jeg har gjort op, hvad jeg selv mener – men før jeg siger det, vil jeg gerne høre din mening.« Så opfordrer du til at få udtrykt en holdning – ikke få hjælp – og du sætter rammen for samtalen.

  • Vær opmærksom på, at en mand, som ikke har tid og er optaget af andet, kan finde på at tie stille eller ikke svare. Ikke pga. ligegyldighed eller uhøflighed, men fordi han ganske enkelt ikke ‘er der lige nu’. Spørg derfor, om tidspunktet passer – eller om du skal komme tilbage senere.  

  • Vær opmærksom på, at mange mænd helst vil klare sig selv og derfor ikke behøver ‘hjælp’ … med mindre, de selv beder (indirekte) om den. 

  • Vær direkte i din kommunikation og klar på dit formål med spørgsmålet.

  • Husk, at mænd ofte stiller spørgsmål på en mere direkte måde end du – og at du ikke skal tage spørgsmålene personligt. Det er arbejde – og kun arbejde.

 


Råd til den mandlige leder i forhold til kvindelige medarbejdere:

  • Vær opmærksom på, at kvinder stiller spørgsmål af andre årsager, end du selv gør, og at spørgsmålene ikke uden videre kan tolkes som usikkerhed eller uvidenhed.

  • Spørgsmål er en af måderne for kvinder til at skabe de vigtige relationer på.

  • Meld klart og venligt ud, hvis du ikke har tid til et spørgsmål eller en dialog på det tidspunkt, hvor hun stiller et spørgsmål eller vil i dialog. Og husk så selv at vende tilbage senere, når du har plads og fokus til at tale og sparre.  

  • Anerkend, at spørgsmål kan skabe en mere nuanceret beslutningsproces og en mere sund, langsigtet afgørelse – selvom det måske tager længere tid at træffe en beslutning. Undersøgelser viser, at netop den ekstra spørgetid kan være med til at skabe tilsvarende kvalificerede løsninger.

  • Husk, at dine egne spørgsmål ofte vil være mere direkte stillet, end en kvinde vil stille dem – overvej derfor at bløde dine formuleringer lidt op.


Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Birgitte Baadegaards bog: Når mænd og kvinder kommunikerer- forstå forskellen og skab bedre resultater Ovenstående tema er blot et af flere, hvor vi kan lære om og af hinandens forskelligheder og gøre samarbejde og innovation stærkere.

 

Læs mere

Kvinder vil have coaching - Mænd vil hellere have råd

Bliv set, hørt og forstået

Skribentinfo

Kommentarer