Korridorledelse – bruger du nok tid ved kaffemaskinen?

Ledelse handler om strategi, beslutninger, implementering og medarbejderhåndtering. Men dygtige ledere gør mere end det. En central og ofte overset del af ledelse handler om det, du gør i mellemrummet. Det du gør mellem møderne, når du taler med dine medarbejdere om sager, om deres familie og en aktuel netflix-serie. Dette er korridorledelse. Bliv klogere på begrebet her og læs om, hvordan du bedst leder i de vigtige mellemrum

Skribentinfo

Ledelse handler om at skabe fællesskaber (1), og det er netop det, du gør, når du praktiserer korridorledelse. Det er der, du lærer dine medarbejdere at kende. Det er der, du giver uformel sparring og får sager til at lykkes.

Det er alt det, du som leder gør i korridorerne for at lykkes. Det kan være sagsorienteret, når en medarbejder fanger dig på gangen og gerne vil vende en idé. Eller det kan være, når du ved kaffemaskinen taler med dine medarbejdere om, hvordan weekenden har været. Det spænder fra direkte arbejdsrelateret sparring omkring sager, til det mere personlige om glæder og kriser i familielivet.

Begrebet corridor leadership, som i artiklen her betegnes som korridor ledelse, er inspireret af lektor Maja Røn Larsen, der har studeret skolepsykologers arbejde. Røn Larsen erfarede, at skolepsykologerne udfører en masse opgaver i løbet af en arbejdsdag, som har stor betydning for opgaveløsningen af de enkelte sager. Dette kalder hun corridor casework (2). Det kan fx være telefonopkald, uformelle snakke på gangen, snak ved kaffeautomaten osv., hvor skolepsykologerne mere eller mindre bevidst taler om opgaveløsningen i uformelle situationer.

Maja Røn Larsen så, hvordan korridorarbejdet havde en betydelig indflydelse på den konkrete sagsbehandling, selvom det ikke fulgte formelle arbejdsgangsbeskrivelser. Hendes pointe er, at korridorarbejdet er nødvendigt for at løse opgaver, der har en kompleks og tværgående karakter. I lighed med Maja Røn Larsens pointe om, at korridorarbejdet er nødvendigt for at løse opgaver, er det vores overbevisning, at korridorledelse er en vigtig ledelsesmæssig opgave, som skal sikre, at medarbejderne lykkes og trives på arbejdspladsen og dermed, at du lykkes som leder.

Engagér dig i dine medarbejdere

Som leder holder du noget af et andet menneskes liv i din hånd. Du har et ansvar for, ja, du er faktisk etisk forpligtet til at behandle det ansvar med en stor ydmyghed (3+4). Dine medarbejdere bruger 1/3 af deres hverdag på arbejdspladsen. Set over et helt arbejdsliv er det ganske meget tid.

En måde at forvalte det ansvar på handler om at prioritere og praktisere korridorledelse. Det bidrager til bedre kendskab til medarbejderne og giver dermed langt bedre forudsætninger for, at du kan skabe arbejdsbetingelser, som dine medarbejdere trives i, fordi du også får et større personligt kendskab til dem.

Når du praktiserer korridorledelse, praktiserer du nærvær. Du lytter til de udfordringer, dine medarbejdere står med, hvad enten det er udfordringer på arbejdspladsen eller i privatlivet. Begge dele har indflydelse på arbejdet. Kort sagt handler det om, at du som leder står til rådighed for dine medarbejdere i korridorerne. At du mødes med dem der, og skaber rum og plads for det, de har på hjertet, hvad enten det handler om deres succeser, fiaskoer eller udfordringer.

Vær til stede og hav luft i kalenderen

Alt for mange ledere har kalendere, der er overfyldt, og korridorledelse bliver ofte nedprioriteret til fordel for et møde mere i kalenderen og besvarelse af mails i pauserne. Og det er risikabelt, fordi det ikke er muligt at lave kvalificeret korridorledelse uden fysisk og mental tilstedeværelse. Det kræver tid og luft i kalenderen til at se og blive set. Til at lytte til medarbejderne. Dette forklarer også, hvorfor distanceledelse, hvor lederen har flere medarbejdere på forskellige lokationer, kan være en udfordring.

Korridorledelse er ikke nemt. Det er ikke alle ledere, der fungerer i de uformelle situationer. Det er langt fra alle, der giver sig tid til at være til stede. Men det er helt afgørende at prioritere, hvis du vil lykkes med at skabe trivsel hos dine medarbejdere. Heldigvis er korridorledelse en effektiv medicin mod den ensomhed, mange ledere oplever, som konsekvens af ikke at være en ligestillet del af det kollegiale fællesskab.

Læs også: Brug afbrydelser til at lede

Nye betingelser – samme opgave

Corona har unægtelig gjort det vanskeligere at praktisere korridorledelse, idet mellemrummene ikke længere opstår som en naturlig del af hverdagen. De fysiske møder er blevet erstattet af online møder, hvor alle sidder hjemme og logger ind og ud af det ene møde efter det andet. Mellemrummene er ikke længere nogle, vi deler med vores medarbejdere, men i stedet en ensom færden fra eget hjemmekontor, ud til kaffemaskinen og tilbage igen.

Denne uforstyrrethed kan til tider være ganske rar, men over tid skaber den dårlige betingelser for korridorledelse. Corona-situationen har gjort det tydeligt, hvor stor en del af ledelse, der handler om at være til stede i korridorerne.  Når corona er bag os, og arbejdspladserne åbner op, er korridorledelse vigtigere end nogensinde.

Syv råd til bedre korridorledelse:

 1. Sæt tid af til at være til stede i korridorerne, hvor du kan tale med dine medarbejdere om det, der rører sig.
 2. Prioritér din morgenrunde og få hilst på alle medarbejdere.
 3. Giv plads og lyt til medarbejderne – korridoren er ikke en ny scene til dig.
 4. Spis frokost med dine medarbejdere – frokosten er arbejdspladsens bedste uformelle rum.
 5. Skab en kultur, hvor uformel snak er legitimt – også når lederen træder ind i rummet.
 6. Sæt tempoet i korridorerne ned – en fortravlet leder inviterer ikke til dialog.
 7. Indlæg tid til dialog mellem dine møder, så der ikke er væg til væg møder hele dagen.

 

Seks råd til bedre korridorledelse på distancen i en Corona-tid:

 1. Vær bevidst om, at behovet for korridorledelse er lige så vigtigt for distancelederen, som det er, når I deler lokation.
 2. Hold en-til-en onlinemøder med dine medarbejdere. Det skaber gode betingelser for nærvær, selvom det er på afstand.
 3. Start dine online personalemøder fem minutter før, at I går til punkterne på dagsordenen. Det skaber rum og plads for de uformelle samtaler, der normalt er før et personalemøde.
 4. Spis frokost sammen online.
 5. Inviter dine medarbejdere til online fredagsbar. Det fungerer overraskende godt og kan være et værn mod den ensomhed, som mange medarbejdere oplever – særligt i en corona-tid.
 6. Lav walk-and-talks med dine medarbejdere med fokus på trivsel og på hvad du kan gøre som leder for at medarbejderen trives under nedlukningen af samfundet.

Ovenstående råd kan også bruges til distanceledelse i en tid, hvor corona ikke sætter dagsordenen.

Noter:

 1. Holmgren, Allan (2018): ”Ud af kampen – Anti-patriarkalsk ledelse”, Dispuks Forlag
 2. Larsen, Maja Røn (2019): “Interdisciplinary collaboration and conflict concerning children in difficulties – conditions, procedures and politics of everyday life in school” i Annual Review of Critical Psychology, Vol. 16, p. 832-848.
 3. Kirkeby, Ole Fogh (2004): ”Det nye lederskab”, Børsens Forlag
 4. Albæk, Morten (2018): ”Ét liv Én tid Ét menneske: Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv”, Gyldendal 

Skribentinfo

Kommentarer