Kotters tjekliste til formulering af din strategi

Kort, klar og fornuftig. Hvis du kan argumentere for din strategi ud fra de tre kriterier, er du, ifølge Kotter, rigtig godt på vej. Læs hans syv krav til en velformuleret strategi, og få det bedste afsæt for forandringer.

Skribentinfo

For at skabe engagement, følgeskab og forståelse for en ny strategi eller den forandring, I står overfor, er det nødvendigt at kunne formulere strategien, så den skaber fælles fodslag i organisationen.

Ofte ender sådan en strategi med at være blottet for følelser: Kun hoved og intet hjerte. Men det er ifølge John P. Kotter, der er professor på Harvard University, en fejl. For hvis en ide kun er hoved, bliver de færreste fænget af strategien, fordi de ikke oplever en stærk positiv nødvendighed.

Mange forandringer og nye strategier får ingen værdi i organisationer, fordi de er svære at forstå og føles som tågesnak. De udløser ifølge Kotter en ”stop-reaktion”.

Kotter har fundet frem til, at de mest effektive strategier er beskrevet som en stor mulighed. Det vil sige en fortælling, der peger fremad mod en nødvendig, realistisk og ønskværdig handling.

Udover at have det til fælles, at de er beskrevet som en stor mulighed, har Kotter identificeret syv kendetegn:

Kort

Du kan beskrive strategien på mindre end en side. Hvis du kan formulere strategien kort, er den nemmere at kommunikere til andre, og dermed er det også nemmere at skabe en oplevelse af nødvendighed i større grupper. 

Fornuftig

Den giver mening. En strategi der er beskrevet som en stor mulighed forholder sig ofte til spørgsmål som hvad, hvorfor, hvorfor os, hvorfor nu og hvorfor gøre sig det besvær – ganske kortfattet.

Overbevisende

Det skal være følelsesmæssigt overbevisende. Strategien skal ikke kun appellere til hjernen, men også til hjertet. Og ikke kun til hjerterne i toppen af organisationen.

Positiv

Strategien er formuleret i en positiv tone, fordi den handler om en mulighed. Den minder mere om et brændende ønske og mindre om en brændende platform.

Autentisk

Den føles ægte. Det er ikke bare ord. Når du formulerer strategien, eller i det mindste godkender den, skal du tro oprigtigt på det.

Klar

Selvom man beskriver sin strategi kortfattet, fornuftigt og følelsesmæssigt overbevisende, så er den ikke nødvendigvis klar og tydelig. Klarhed hindrer, at medarbejderne arbejder i forskellige retninger.

Fælles retning

En strategi skal ligge på linje med organisationens øvrige politiker og dokumenter (strategiske planer osv.) for at undgå forvirring.

Artiklen er skrevet på baggrund af Kotterse bog: Acceleration – strategisk smidighed i en foranderlig verden. Bogen beskriver, hvordan organisationer skifter silotænkning ud med strategisk smidighed med et dobbelt styresystem. Læs mere om bogen her


Læs også

Lewins 3 trin til forandringsledelse

Hvad Kotter kan lære dig om forandringsledelse

"Spejlægget": Et værktøj til at gå fra offer til aktør

Skribentinfo

Kommentarer