Kvinder vil have coaching - Mænd vil hellere have råd

En ny undersøgelse viser, at for hver gang 20 kvinder bruger coaching gør kun én mand det samme. Undersøgelsen rammer derfor ned i ”den lille forskel” på mænd og kvinder, men fortæller den hele sandheden?

Skribentinfo

En undersøgelse som CA a-kasse har lavet om ledere og ledelse, viser forskellen i mænd og kvinders brug af coaching. Blandt de kvindelige ledere benytter 19% sig af coaching i forbindelse med kompetence udvikling, mens det samme kun gør sig gældende for 1% af de mandlige ledere.

Mænd er mere rationelle

Det er ikke sjældent man hører mytologiske betragtninger som at ”mænd er mere firkantede end kvinder”, at ”kvinder er mere spirituelle end mænd” etc.

Går vi bag om myterne så kan de forklares med at mange mænd ifølge talrige undersøgelser, er mere rationelt tænkende, mens kvinder generelt er mere åbne overfor de blødere og mere følelsesmæssige sider af livets muligheder. Dette kan hjerneforskere fortælle meget mere om, men i denne artikel er det konsekvenserne af forskelligheden der er interessant.


Denne præference, medfører nemlig automatisk en mere udtalt skepsis overfor ”det modsatte”. Forstået på den måde, at rationelle mænd vælger at være mere skeptiske over for det ikke-rationelle, mens kvinder generelt er mere skeptiske overfor ”de rationelle sandheder”.

Jeg er som jeg er!

Denne mekanisme skyldes, at vi som mennesker er utroligt dygtige til at skabe et relativt fast forankret verdensbillede. Det bygger på dét vi går rundt og tror på, og det skal helst ikke udfordres for meget.

Dermed bliver vores identitet trygt indkapslet i en række overbevisninger, der virker støttende for det etablerede verdensbillede, men ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt og støttende for forandringer og alternativer.

Hvad er et verdensbillede?

Vores verdensbillede er bygget op af summen af de erfaringer vi selv har gjort os, eller erfaringer vi har fået fra andre. Hver gang vi får en erfaring, træffer vi ubevidst eller bevidst en beslutning om at sådan er virkeligheden, og disse beslutninger bliver til overbevisninger der støtter eller begrænser os i vores liv.

Når jeg som mand primært orienterer mig rationelt, træffer jeg en række beslutninger baseret på mit rationale, og mine gode erfaringer med disse beslutninger, bekræfter mig i at mit verdensbillede er ”det sande”.

Kvinder er mere åbne for coaching

Dette kan derfor forklare CA’s undersøgelsens udfald, om at kvinder som udgangspunkt er mere åbne overfor coaching end mænd, idet coaching ved første øjekast er et meget lidt rationelt udviklingsværktøj.

Coaching set udefra er rationelt set håbløst

Når man kan vælge at være skeptisk overfor coaching fra et rationelt synspunkt, skyldes det en række ret rationelle faktorer:

  • Coaching er utroligt vanskeligt at beskrive nuanceret på en rationel måde, og udtalelser som ”udnyt dit menneskelige potentiale” taler ind til den største mistro hos rationelt tænkende mennesker.
  • Coachuddannelsesmarkedet er domineret af en endeløs række mangelfuldt kvalificerende weekendkurser i coaching, hvilket ikke vækker rationel tillid til branchen.
  • Mængder af terapeuter, konsulenter, psykologer etc. der kalder sig selv coaches, men gør det de plejer at gøre, er direkte irrationelt.
  • Der er masser af kritik af coaching i medierne, der taler direkte til skeptikeren i os.
  • Coachingens resultater kan være vanskelige at dokumentere evidensbaseret videnskabeligt.

Alt i alt betyder det at coaching i dag, ud fra et rationelt synspunkt, er behæftet med en sarkastisk overbærenhed, som er karakteriseret ved det ”coachende” spørgsmål: ”Hvad synes du selv?”.

Men indefra rationelt set forrygende

Dette gælder dog heldigvis udelukkende blandt folk der ikke har prøvet rigtig coaching på egen krop. For heldigvis skal der blot én god personlig erfaring til, for at ændre verdensbilledet radikalt, og dermed erstatte den sunde skepsis med en positiv overraskelse over coachingens kvaliteter.

Dermed etableres nemt en ny beslutning om at coaching er det måske stærkeste udviklingsværktøj der findes på markedet i dag, hvilket igen ændrer den hidtil gældende overbevisning.

Og det gør sig gældendete gælder som sagt, på fuldstændig samme vis for mænd og som for kvinder.

Ønsket om råd hører hurtigt op

Manden der påbegynder et coachingforløb eller starter en coachuddannelse, kan nemt starte med at ønske at få en række gode råd og svar, idet han er vant til rationelt at sortere sig frem til den bedste løsning.

Det tager dog ikke lang tid før han når til den erkendelse, at han med udgangspunkt i sine egne ressourcer, har langt højere grad af mulighed for at træffe højt kvalificerede og langtidsholdbare beslutninger, der kan forbedre livet og arbejdet - ikke kun for ham selv, men også for hans omgivelser.

Udgangspunkt i dér hvor du er

Når dette er tilfældet, så er det fordi selv den mest rationelle mand vil opleve at det netop er med udgangspunkt i hans rationale, at han bliver støttet i coachingprocessen.

Samtidig vil den kompetente coach facilitere en proces, hvor den rationelle mand, i sit eget tempo, får mulighed for at prøve sine beslutninger af i den mere følelsesmæssige og intuitive afdeling - en afdeling vi alle har adgang til i større eller mindre omfang.

På den måde udvides vores perspektiv gradvist, og vi får øgede muligheder for at træffe vore beslutninger på så kvalificeret grundlag som muligt. Det samme gør sig naturligvis gældende med den stærkt følelsesstyrede kvinde, der gradvist lærer at inddrage rationelle betragtninger i beslutningsprocesserne.

Hvis du derfor møder et menneske, der er overbevist om at coaching er et modefænomen, og at det i øvrigt er stærkt overvurderet, så kan du regne med at vedkommende enten ikke har prøvet det, eller har været uheldig med sit coachvalg, og derfor har fået cementeret sin overbevisning om at hans skepsis var velbegrundet!

Og når alt dette er skrevet, så er min beskrivelse af de stereotype mand/kvinde roller, med til at fastholde os i vores verdensbillede af at sådan ser verden ud, så derfor vil jeg i stedet slutte af med at spørge dig om, hvad DU vil sige næste gang nogen spørger dig om hvad du tænker om coaching?

Om undersøgelsen
Undersøgelsen fortæller ikke noget om hvorvidt mænd faktisk ER mere tilfredse med råd end coaching.
Undersøgelsen er udelukkende en statistik, der fortæller hvor mange af hvert køn der HAR valgt coaching som udviklingsværktøj, hvilket giver anledning til nogle interessante perspektiver. Ifølge Jørgen Svenstrup har han ikke har oplevet nogen signifikant kønsforskel i forhold til tilfredshed med coaching som værktøj.

Du kan læse CA's undersøgelse her eller deres artikel 'Kvinder mest til coaching - mænd vil have gode råd' her

 

Skribentinfo

Kommentarer