Led, ledere og ledest!

Fremtidens lederskab handler ikke om nye kompetencer men om gamle dyder. Læs fremtidsforsker Marianne Levinsens bud på de tre vigtigste kompetencer hos lederen i årene frem.

Skribentinfo

Lederen er rollemodel for alle led i organisationen og på alle tidspunkter både nu og i fremtiden. De er med andre ord direktør for det hele.

De moderne ledelsesteorier følger de økonomiske konjunkturer og derfor vil ledelsesgangene nu og de kommende år frem været præget af fokus på produktivitet, effektivitet og andre elementer der kan indekseres med ledelsesinstrumenter.

Lederen som rollemodel er en gammel traver, men det er alligevel ufatteligt, hvor mange der har haft en leder, som på ingen måde var rollemodel for andre. Derfor kan artiklen også ses som en mulighed for at få genopfrisket, hvilke egenskaber lederne skal fokusere fremadrettet.

Direktør for det hele

At være direktør for det hele kræver, at lederen besidder tre overordnede kompetencer, som supplerer hinanden.

1. kompetence: Strategisk overblik
Du skal have overblik over personale, økonomi og arbejdsopgaver. Men samtidig skal du forstå at kombinere disse på den mest hensigtsmæssige måde. Du skal også evne at begejstre og motivere medarbejdere i forhold til organisationens kultur, strategi og kerneydelser.

Ikke mindst skal du have fokus på de fremtidens strategiske udfordringer, uanset om det gælder organisation, medarbejdere eller ydelserne.

2. kompetence: Håndtering af personalet
Du skal være i stand til at give medarbejderne retning og mening i arbejdslivet, da de fleste har brug for en mening med det de gør. Det er godt vide, at man gør en forskel. For mange er det faktisk drivkraften i deres arbejde.

Medarbejdere er forskellige og har forskellige behov for forståelse, sparring og anerkendelse. Derfor er det ufattelig vigtigt, at du som leder rummer forskellige medarbejdere og deres forskellige behov.

Du er også i dialog med og føles nærværende for medarbejderne. Det er i den dialog, at anerkendelse og ros af indsatsen skal indgå. Fremtidens leder skal med andre ord være det kompas, som får den enkelte til at føle, at hverdagens indsats er vigtig for de andre og en selv.  Det personlige engagement og dets betydning for den enkelte medarbejder på arbejdspladsen er stigende og set særligt blandt de unge. Derfor er det en kompetence som er vigtig at have som leder i fremtiden.

3. kompetence: Selvudvikling
Du skal kunne indrømme og rette fejl, men fokuserer på alt det, som går godt i organisationen. Du skal nu og fremover lære at give slip og give medarbejderne lov til at prøve nye veje og metoder.

Til sidst men ikke mindst er det vigtigt, at der er plads til humor og sjov i hverdagen, og derfor skal du sørge for, at der stadigvæk er plads til humor og sjov i årene frem.

God arbejdslyst til fremtidens ledere.

 

Fremtidens succesfulde leder er udarbejdet på baggrund af forskellige input og analyse. De vigtigste input  er Marianne Levinsens erfaring med ledere og som leder, forskellige bøger og teorier om ledelse, undersøgelser af hvilke ledelsesmetoder, der virker godt på bundlinjen, Fremforsk´s personlige dybdeinterviews med danskerne i alderen 14-90 år om værdier, arbejdsliv mv. og medarbejdere, undersøgelser om arbejdsmiljø mv.

 

Læs mere

På forkant med fremtidens lederskab

Blot dine svagheder

Lederskab er at gøre en forskel

Skribentinfo

Kommentarer