Ledelse af frivillige - en oversigt

Væksthus for Ledelse har her samlet en inspirationsoversigt til dig der gerne vil læse mere om ledelse af frivillige.

Skribentinfo

Når kommuner og regioner samarbejder med frivillige om at levere velfærdsservice som et supplement til den offentlige sektor, rejser det et spørgsmål om, hvordan offentlige ledere skal lede de frivillige. Men vores viden om, hvordan offentlige ledere kan håndtere deres ledelsesrolle overfor frivillige, er dog meget begrænset. Derfor sætter Væksthus for Ledelse fokus på ledelsesopgaven og samspillet mellem den frivillige og offentlige sektor gennem et projekt, der er mundet ud i to rapporter om emnet. Nedenfor har vi samlet de to rapporter og en række artikler og viden om emnet:

 Rapport og survey

  • ”Ledelse af frivillige” af Jacob Torfing og Eva Sørensen. Dette er en opsamlingsrapport på fokusgruppeinterviews med 34 offentlige ledere, frivillige og medarbejdere.
  • "Ledelse af frivillige" af Friis Analyse. Her kan du læse resultater fra en survey blandt offentlige ledere.

Frivillige

Nyt magasin om frivillige

Væksthus for Ledelse har lavet et magasin, der borer sig ned i emnet frivillighed.

Læs interviews og tankevækkende pointer fra de frivillige selv, fra toplederen og fra de lederne, der står over for udfordringerne hver dag.

Magasinet bygger på erfaringer og cases og giver på forskellig vis et glimt af den verden, ledere og frivillige arbejder i hver dag.Hent magasinet gratis her.

 

Artikler om projektet

”Frivillige har også behov for ledelse” - Hovedpunkterne i rapporten “Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsledelse”.
 
”Frivillighed på kommando findes ikke” - Interview med lektor Anders la Cour, CBS

 

Litteratur om Frivillighed

Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jakob M. Hald: Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan, Ankerhus, 2012.
 
Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard: Ledelse af frivillige: en håndbog, Ankerhus 2011.
 
Projekt kommunen og civilsamfundet: en erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Lundsgaard Konsulenterne, 2011.
 
Den frivillige sociale indsats. Årsrapport 2010. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde, 2011.
 
Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet. Deloitte, juni 2012.
 

Andre sider om frivillighed

Frivillig.dk - Center for frivilligt socialt arbejde
Bydelsmor.dk

Skribentinfo

Kommentarer