Ledelse uden grænser: Test af rammer, krav og forventninger

Et værktøj til at vurdere stressbelastningen på arbejdsplasen. Medarbejderne bliver bedt om at vurdere en række positive udsagn om arbejdspladsen på en skala fra 0 til 10 – og derefter prioritere og drøfte resultaterne. Formålet er at få øje på ubalancer og reagere på dem.

Skribentinfo

Ofte er det ikke tilstrækkeligt at lade sin vurdering af ”tilstanden” i afdelingen eller organisationen hvile på lederens intuition alene.

En enkel og hjælpsom måde at skaffe sig overblik over vigtige faktorer i afdelingens liv på er derfor at bede medarbejderne vurdere nøglefaktorer på en skala fra 0-10 og derefter prioritere de to vigtigste i forhold til aktuel situation og trivsel i afdelingen eller institutionen.

Når hver har lavet deres vurdering drøftes den i grupper på 3 personer og afsluttes med en fælles prioritering af ét eller to områder, som skal gives særlig opmærksomhed i den kommende tid, for at øge trivslen.

Opgaven egner sig udmærket til et personalemøde, som herefter følges op af konkrete handlinger.

ovelse5

Kilde: www.perspektivgruppen.dk

Artiklen har tidligere været bragt på Lederweb i 2008

 

Læs også

Ledelse uden grænser

Skribentinfo

Kommentarer