Ledelseskvaliteten halter i Danmark

Danske medarbejdere er glade for deres job, men mindre tilfredse med deres leders evne til at lede. Det viser en ny international undersøgelse om arbejdsglæde og ledelseskvalitet.

Skribentinfo

Ud af 100 point giver de danske medarbejdere kun ledelseskvaliteten i Danmark 60 point. Arbejdsglæden scorer 69 point. 

Sammenlignet med andre lande ligger ledelseskvaliteten i Danmark kun lige netop på niveau med gennemsnittet set i en global sammenhæng. Det viser undersøgelsen ”European Employee Index”, der netop er gennemført af Ennova, hvor 5.600 medarbejdere fra den offentlige og den private sektor har deltaget.

Undersøgelsen måler ledelseskvaliteten inden for de fire discipliner: Tillid, retning, præsentation og feedback.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de fire discipliner dækker over, og hvilken score de hver især har fået af medarbejderne i den offentlige og private sektor.  

Tillid  

Tillid handler om den nærmeste leders evne til at skabe en kultur, der er kendetegnet ved tillid og åbenhed. En sådan kultur er afgørende for, at medarbejderne kan præstere, og at afdelingen er et rart sted at være. Blandt de fire discipliner scorer danske ledere højest i denne disciplin.

Danske medarbejdere giver deres leder 63 point i disciplinen tillid. Det er over gennemsnittet, der globalt ligger på 61 point.

Læs mere om, hvordan du som leder styrker tilliden i organisationen  

Retning

Retning er, når den nærmeste leder gør det tydeligt for den enkelte medarbejder, hvordan hendes arbejde hænger sammen med afdelingens mål. Når medarbejderne kender retningen, bidrager det til at skabe mening i arbejdet.

Her giver danske medarbejdere deres leder 59 point. Gennemsnittet i undersøgelsen er på 60 point - dvs her ligger de danske ledere et point under snittet og der er således plads til forbedring.

Læs mere om, hvordan du skaber retning som leder

Præstation

Præstation er nærmeste leders evne til at motivere medarbejderne til at præstere på et højt niveau. Det er centralt i såvel et medarbejderperspektiv som i et ledelsesperspektiv.

Her scorer danske ledere 57 point, hvilket er et point lavere end det globale gennemsnit på 58 point.

Læs mere om, hvordan du motivere dine medarbejdere til at præstere højt.

Feedback

Feedback er den nærmeste leders evne til at give den enkelte medarbejder feedback, der har fokus på, hvordan medarbejderen kan forbedre sin præstation. Det er en vigtig ledelsesdisciplin, som driver medarbejdernes faglige og personlige udvikling og understøtter bedre præstationer. 

Medarbejderne her i landet giver deres leder 59 point. Også her ligger de danske ledere et point lavere end det globale gennemsnit på 60 point.

Læs mere om, hvordan du giver feedback, der virker. 

Staten scorer lavest

I tabellen neden for kan du se, hvordan medarbejdere i stat, kommune og region har givet point, alt efter om de er ansat i stat, kommune, region eller i en privat sektor. Der er ikke store forskelle at finde på medarbejdernes svar. Dog scorer staten lavest på alle fire discipliner og regionerne får den højeste score. 

  Tillid Retning Præsentation Feedback
Kommune 64 57 56 58
Region 65 58 61 58
Stat 62 54 53 56
Privat virksomhed 63 59 58 59

Danmark i top 5 i forhold til arbejdsglæde

Danskerne er generelt glade for at gå på arbejde. Sidste år lå Danmark på en andenplads, men i år er vi rykket ned på en femteplads på den globale rangliste over arbejdsglæde.

Listen, hvor Danmark nu har indtaget femtepladsen, ser således ud:

1. Mexico
2. Indien
3. Norge
4. Holland
5. Danmark

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen ” European Employee Index” (EEI) er gennemført af Ennova siden 2000. Den bygger på 32.000 svar indsamlet i 28 lande, i Danmark er der indsamlet 5600 svar. Læs mere og hent hele rapporten her.


Læs mere:

Er du drevet af pligt, lyst eller vilje?

Arbejdsglæde - ja tak!

Skribentinfo

Kommentarer