Leder du en giftig arbejdskultur?

I en travl hverdag risikerer dit fokus på resultater at overskygge din relation til dine medarbejdere. Ubevidst kan du komme til at skabe en usund arbejdskultur, hvor nogle medarbejdere tilgodeses, mens andre overses. Læs her, om du leder en giftig kultur, og få tips til hvordan du ændrer din adfærd i praksis.

Skribentinfo

Kulturen er en usynlig del af hverdagen - jo længere man har været en del af den, jo sværere er den at få øje på. Kulturen skaber trygge rammer, rutiner og en smidig arbejdsgang, men den påvirkes let, og med få handlinger kan den blive giftig.

Læs også: Hvad er en organisationskultur?  

Måske har du oplevet, at en medarbejder eller et team præsterer virkelig godt. Du bliver gang på gang imponeret over deres resultater og udvikler en særlig tilknytning til dem. Det giver stabilitet og tillid, at du kan regne med, at de leverer. Ulempen kan være, at du ubevist kommer til at favorisere dem. Det kan være med egne handlinger, men du kan også blive blind for, hvordan den pågældende medarbejder eller teamet er overfor kolleger. Når du kun fokuserer på resultaterne, kan du ubevist opfordre til en negativ arbejdskultur, hvor medarbejderne er fjendtlige overfor hinanden fordi de higer efter den samme anerkendelse fra dig.

Tegn på, at du praktiserer en giftig arbejdskultur

  1. Du lader følelser hos dig selv og dine medarbejdere styre diskussioner, frem for faglighed.
  2. Der er meget usagt og mange tabuer, både mellem dig og medarbejderne, og medarbejdere imellem.
  3. Du ophæver vaner og rutiner, frem for at byde nye idéer velkommen.
  4. Du gør ikke det du siger, du vil gøre.
  5. Du formår ikke at skabe klarhed om rollefordeling og ansvarsområder.
  6. Du fejlprioriterer tid og ressourcer.
  7. Du mangler tillid, hvilket skaber splittelse i teamet og en ”jeg/os mod de andre” - kultur.
  8. Strukturerne og systemerne har taget magten.
  9. Du deler kun begrænset viden, feedback og anerkendelse.
  10. Du lytter eller kommunikerer ikke med dine medarbejdere.

Hvis du oplever og erkender, at nogle af disse tegn gør sig gældende på din arbejdsplads, skal du undersøge, hvad der ligger til grund for det. Hvis det viser sig at være dig selv, der ubevidst har handlet på en bestemt måde, er det vigtigt, at du handler, så du undgår, at skaden bliver større. 

Sådan skaber du en sund kultur

For at ændre på en giftig kultur, må du skabe tillid mellem dig og dine medarbejdere. Du skal være proaktiv og retfærdig i dine beslutninger, så alle medarbejdere føler sig værdsat og tilgodeset. Her får du syv råd om, hvordan du kan ændre din adfærd og skabe et godt arbejdsmiljø.

Vær tilgængelig

Et af de første skridt på vejen til at ændre en giftig kultur, er at være tilgængelig og nærværende. Det giver tryghed og stabilitet, når medarbejderne kan regne med, at du er der. Både fysisk og mentalt.

Læs også: 6 råd: Sådan er du en nærværende chef

Bryd rutinen og byd ny viden velkommen

Slip gamle vaner og rutiner. Det er ikke dem, I udvikler jer af. Vær i stedet åben og modtagelig for nye idéer og løsninger. Det nytter ikke, at dine løsninger og din viden, er den eneste rigtige eller relevante i jeres organisation. Lad dine medarbejdere vide, at deres ideer altid er velkomne. Det kan være, at de løser opgaven på en anden måde, end du ville have gjort, eller finder på et helt nyt koncept, som du måske kan lære noget af. Dette er samtidig en måde at anerkende medarbejderne og vise, at du har tillid til dem.

Læs også: Styrk medarbejdernes innovative kompetencer

Vis, at det er ok at fejle

Du skal anerkende, at det er naturligt at fejle. Når en medarbejder begår en fejl, er det en mulighed for at lære. Hvis du præsenterer fejlen korrekt, så I har en god dialog omkring det, vil din medarbejder komme styrket derfra. Er dine medarbejdere utrygge ved at begå fejl, kan der være fordele i at fremvise dine egne fejl. Ved at være ærlig om, hvor du ikke altid slår til, viser du en menneskelig side, som medarbejderne kan respondere på. Det gør dem trygge til selv at turde at begå fejl.

Læs også: 3 veje ud af nulfejlstyranniet

Giv feedback

Giv løbende feedback til medarbejderne. En kombination af on-the-spot feedback (hvor det er dine umiddelbare indskydelser, når du går rundt på arbejdspladsen) og planlagte feedbackmøder (hvor der er tid afsat til feedback i en én-til-én samtale) virker bedst. Men det er vigtigt, at feedbacken er konstruktiv, så medarbejderen kan tage det med videre og får lyst til at arbejde på det. En god måde at åbne for feedbacken er når du tager udgangspunkt i dig selv. Kommunikér i jeg-form, så det er opfattelser, der kommer fra din banehalvdel. Dette virker hverken konfronterende eller beskyldende, og din medarbejder vil derfor være mere modtagelig overfor feedbacken.

Læs også: Dét tænker medarbejderne når du ikke giver feedback

Vær retfærdig

Du skal være retfærdig som leder. Det betyder, at du ikke kan lade dine følelser diktere dine beslutninger. Hvis du kan mærke, at følelserne tager over, så træd et skridt tilbage, forlad eventuelt situationen og kom tilbage lidt efter med et ordentlig svar.

Læs også: 9 ting du skal gøre for at blive opfattet som en fair leder

Sæt klare rammer og rollebeskrivelser

Vær klar og utvetydig i din kommunikation. Brug tid på at give klare rollefordelinger og ansvarsområder, så dine medarbejdere ved præcis, hvad deres opgave er. Hvis linjen er lagt, og rammerne er klare, er det langt nemmere for medarbejdere at forholde sig til opgaven. Det øger motivationen, og medarbejderne vil tage ejerskab over deres opgaver.

Læs også: 8 roller der sammen skaber et succesfuldt team

Prioritér dine ressourcer korrekt

Prioritér jeres ressourcer klogt. Hjælp dine medarbejdere med at prioritere deres opgaver. Hvilke opgaver er vigtigst? Hvilke opgaver kræver mest tid? Og hvilke opgaver haster? Spørg dig selv og dine medarbejdere. Tager du dine medarbejder med i prioriteringsprocessen, afspejler det gennemsigtighed, og at du ønsker, at de får medbestemmelse. Det øger motivationen hos medarbejderne.

Læs også: Få styr på dine prioriteter

 

Artiklen er frit oversat og redigeret fra hbr.org: Are you enabling a toxic culture without realizing it

 

 

Skribentinfo

Kommentarer