Leder, tænd passionen

Passion er drivkraften bag innovation. Derfor skal du som leder huske at dyrke passionen i organisationen. Sådan lyder budskabet fra Christian Bason, leder af Mindlab. Få tre trin til, hvordan du tænder gnisten i organisationen og skaber en innovativ organisation.

Skribentinfo

”Vi har brug for passionen til at genskabe lederens primære opgave – at gøre en forskel for borgerne, for det er dem vi gerne vil skabe gode ydelser for. Vi skal minde os selv om, at vi brænder for noget, og vi vil gøre en forskel.”, fortæller Christian Bason, leder af MindLab*.

Christian Bason vil have formålet med vores arbejde tydeligere frem. Ledere skal ikke tro, at deres primære formål er opfyldt ved blot at følge lovgivningen og budgetterne, men det er at levere gode ydelser. Derfor skal vi tættere på borgerne - vi skal ned i mikro-perspektiv for at lære, hvad vi konkret kan gøre for at skabe en forskel og gøre det bedre.

3 trin til en innovativ organisation

1.     Læg dig i hospitalssengen

Passionen tændes, når man ser, hvordan man konkret kan gøre en forskel. Derfor skal du, ifølge Christians Bason, se dine primære ydelser i borgerens perspektiv. I bogstaveligste forstand skal du stille dig i borgerens sko, uanset om det er i mødet med a-kassen , vuggestuen eller borgerserviceskranken. Er du fx læge, skal du lægge dig i sygesengen for en dag, leder af hjemmeplejen, skal du være hjemme hos en ældre, når hjemmehjælperen kommer, eller er du jobcenterchef så prøv selv at bruge jobcenteret for en stund.  

2.     Find huller hvor resultaterne kan skabes

Det er din rolle som leder at finde rum og tid til at give medarbejderne mulighed for at udvikle nye løsninger. Du skal derfor skabe plads til at  eksperimentere, så I kan lære, hvad der virker. ”Vi skal lære af de gode fejl, ikke de dumme, som koster menneskeliv eller andet alvorligt.”, siger Christian Bason.

Det kræver øvelse at skabe innovative løsninger. Prøv derfor at stille spørgsmålet ”Hvordan kan vi...”. Husk at skønne på medarbejdernes personlige engagement – det er derfra energien til forandringen skal komme. Du skal huske at dyrke passionen i den proces, for det er medarbejdernes personlige engagement, som skal bære innovationen igennem.

3.     Investér i egen kapacitet

Det er dig som leder, der har den unikke position at kunne beslutte allokering af ressourcer, og sætte holdet.  Når holdet skal sættes, er det vigtigt også at have frontmedarbejderne med, da det er dem, som i første række kender til borgernes ønsker og frustrationer.

”Jeg har flere gange set, at det udelukkende er et udviklingsteam, som bliver sat på forandringsprojekterne, men de team er nogle gange også på systemets side, og glemmer brugerne” siger Christian Bason og eksemplificerer ”Mange offentlige organisationer har gennemført lean-processer og set på, hvordan man kan gøre de interne processer mere effektive. Men ingen har inddraget borgernes perspektiv. Dermed kan man sige, at systemets optimering af egen tid er blevet et mål i sig selv. Men hvem spørger om borgerne får en bedre oplevelse?” Dermed bliver der brugt masser af forandringskraft på at skabe effektive løsninger, men borgeren bliver glemt.


*MindLab er en tværministeriel udviklingsenhed, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. MindLab er en del af tre ministerier: Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 

Læs også

Sådan spotter du et talent

Innovation i hverdagen

Har vi en innovationskultur?

Skribentinfo

Kommentarer