Ledere skal motivere sig selv

En af lederens vigtigste opgaver er at motivere sine ansatte. Men hvem motiverer lederen, når motivationen er i bund?

Skribentinfo

Medarbejdere skal motiveres. Chefen skal serviceres. Konflikter og forhandlinger skal landes. Alle andres øjne hviler på dig. Der er fuld fart fremad. Men hvem motiverer  dig? Lederweb sætter fokus på, hvordan du som leder kan sørge for at bevare eller genskabe motivationen i dit arbejde.

”Jeg blev leder for at gøre en forskel”. Sådan tænker og siger du - som mange andre. Det kan være et godt svar til et middagsselskab, men et svært tilfredsstillende svar at finde frem igen, hvis motivationen er forsvundet. For hvis din tid og energi går med at motivere og servicere andre, hvem skal så motivere dig?
 
Din egen motivation er afgørende. Du er forudsætning for, at andre lykkes. Derfor er det vigtigt, at du er motiveret – ikke mindst for at motivere andre og have det overskud, der skal til for at lede og overskue deres/jeres opgaver.

Motivation skal opspares til dårlige tider

Ofte er det først når motivationen mangler, at man bliver klar over hvor vigtig den er. Derfor bør man i tider med overskud og masser af motivation, tænke over hvad det er der fungerer, og hvordan det måske kan videreføres/overføres. 
 
Sæt lidt tid af på en god dag, hvor du har overskud og skriv dine mål og værdier for dit arbejde. Spørg dig selv:  Hvad var det der gjorde, at jeg gik glad på arbejde i dag? Hvad er det der gør nogle dage gode frem for andre, og hvad kan jeg gøre for at få flere af de gode dage?

Din motivation som leder er altafgørende, da:

  • Du sætter rammerne for stemningen på arbejdspladsen. Er du som leder umotiveret smitter det af på resten af organisationen. Hovedparten af medarbejdere skifter fx job på grund af lederen. 

  • Hvis du som leder mangler motivation bliver du en dårlig beslutningstager.

  • Du risikerer en tomhed, der kan føre til depression eller udbrændthed.

Du er forudsætningen for at andre lykkes

Lederweb har opstillet tre råd, som kan være med til at bane vejen for at du (gen)finder din motivation i tider, hvor du taber noget af lysten. Tænk over rådene – og over hvordan du kan ruste dig mod tider med lavvande i motivationen. 

1. Sæt mål og dyrk dine resultater

Mål motiverer. Sæt store mål. Måske mindre mål på kort sigt, men start med de store langsigtede mål. Det kan give dig energi og motivation.

Værd stolt over og dyrk dine resultater. Gør mål og resultater synlige. Både i forhold til medarbejdere og omverden. Hæng fx en tavle op,  hvor man kan se, at I har nået jeres mål

2. Søg inspiration

Få ”positive” mennesker i dit netværk. Interessante og positive mennesker vil smitte af på din adfærd og dine handlinger.

Sørg for at blive inspireret af folk udenfor din organisation. Tag fx til en konference eller hold et møde med en person, som du finder inspirerende.

Find forbilleder i fx litteraturen eller sportens verden. Det kan være inspirerende at læse om andres heltegerninger eller hvordan andre har håndteret kriser.

Bed medarbejdere, chef eller kollegaer om oplæg eller sparring til at vurdere jeres mål og planer. Eller brug nogle i dit netværk eller en coach til at udfordre dig på din motivation i jobbet.

3. Dyrk livet ved siden af jobbet

Planlæg noget at se frem til. Det kan meget vel være noget uden for jobbet som fx en ferie eller tid med familien. Det er vigtigt at have et liv ved siden af jobbet.

Beløn dig selv efter større opgaver. Giv dig tid til at gøre noget, som du godt kan lide.
 
Rådene kan måske inspirere dig til, hvad der giver dig motivation og energi. 

Lederens motivation er vejen til god ledelse

Det siges, at ledere er mere tilfredse og mindre stressede end medarbejdere. ”Lederne  bestemmer jo selv.” Ikke alle har det sådan i hverdagen. Fx når man skal bruge (for) meget energi på kunder, chef og medarbejdere. Men som leder har du nogle muligheder for at skabe din egen succes.
 
Hvis opgaverne hober sig op - ikke bare til halsen, men til håret - og du har mistet udsyn bør du fx snakke med din chef, en kollega eller ven om, hvordan du får overblikket og motivationen tilbage. Eller søge råd ved en ekstern rådgiver.
 
Husk at som leder er din egen motivation forudsætningen for andres motivation. Det er derfor vigtigt, at du tænker i at sætte dine grænser og mål og melder dem ud ift. medarbejdere og din chef. Du skal nemlig også motivere dig selv. 

Læs mere:

Ledere der lykkes

Kodeks for god ledelse

Skribentinfo

Kommentarer