Lederens 10 do's og dont's

Ledelse handler i høj grad om adfærd og personlighed, og hvis du spørger, hvad der er god og dårlig ledelse, vil du få ligeså mange forskellige svar, som der findes ledere. Alligevel er der 10 fundamentale do’s and dont’s i ledelse, som præsenteres her.

Skribentinfo

Al ledelse er relativ. Det skal forstås på den måde, at best practice og god ledelse altid afhænger af en række variabler, såsom organisationen, produktet/ydelsen, kultur, personlighed, historik, medarbejdere, kollegaer, overordnede ledere mm.

Alligevel er der nogle helt fundamentale retningslinjer, som er svære at gradbøje, og som ledere absolut bør forholde sig til. Her følger henholdsvis fem ting, du bør undgå som leder, og fem ting du bør integrere i dit personlige lederskab, hvis du vil opnå succes som leder. 

De fem dont's: 

  1. Led diktatorisk. Uanset hvor længe du har været i 'gamet', hvor dygtig, højtprofileret og rangeret du er, kan du ikke klare dig på sigt uden kompetente og motiverede medarbejdere. Hvis du leder diktatorisk, glemmer du at involvere, engagere og motivere dine omgivelser samt at trække på medarbejdernes specialiserede viden, når du træffer beslutninger.

  2. Klynk over dine ledelsesopgaver. Der findes ikke noget, der er mere demotiverende end ledere, der klynker, kommer med undskyldninger, peger fingre og altid leder efter syndebukke i stedet for at finde ind til problemets kerne og løse det. Det viser mangel på modenhed, respekt og pålidelighed - og har du ikke det som leder, skal du overveje, om du bør kalde dig selv for leder.

  3. Stræb efter status quo. Alle produkter, ideer og organisationer har en livscyklus med en begrænset levetid. Udviklingen vil før eller siden overhale dit nuværende status quo. Med andre ord bremser du udvikling og optimering, hvis du undgår at udfordre status quo og det "vante".

  4. Undgå at se sandheden i øjnene. Der vil altid være "ja-mennesker", som fortæller dig det, du gerne vil høre, frem for det de tænker og mener, hvilket ellers er lige præcis det, du har brug for at høre for at træffe en rigtig beslutning. Pas på med at omgive dig med disse typer. Find i stedet kritiske og konstruktive personer, som tør se sandheden i øjnene.

  5. Overse erfaringer. Erfaring er den bedste læremester. Du skal ikke kun lære af dine personlige erfaringer, men ligeledes fra dine omgivelsers succeser og fiaskoer. Det er ingen synd at fejle og træde ved siden af, men hvis du ikke lærer af dine og andres fejl, risikerer du at lave samme fejl igen - og det er en synd.

De fem do’s: 

  1. Udfordr og udvikl dig selv. Nok er erfaring den bedste læremester, men erfaring alene kan ikke gøre det. Ligesom produkter og koncepter vil din nuværende viden og ledelsesstil også have en begrænset levetid. Hvis ikke du udvikler dig både personlig og fagligt, vil du uden tvivl blive overhalet indenom af de ledere, som gør. Tag en uddannelse eller et kursus, få en mentor, eller spar med dine kollegaer. Det vigtigste er, at du ikke kommer til at sidde fast.

  2. Agér på gode ideer. Det lyder måske simpelt, men alligevel er det her, at succesfulde ledere oftest fejler. De bliver dovne, tager genveje, lytter for meget til ja-mennesker og negligerer generelt behovet for at gennemføre gode idéer, samt det ansvar og de opgaver som følger med implementeringen af nye tiltag.

  3. Forfrem vinderne, og fyr taberne. Alle organisationer har medarbejdere, som de ikke har råd til at miste, og ligeledes er der dem, de ikke har råd til at beholde. Lær at gennemskue, hvem der er hvem. Forfrem og motiver førstnævnte, og skær ned på sidstnævnte. Resultatet er en effektiv og motiveret organisation.

  4. Prioritér og delegér. Som leder kender du måske til problemstillingen: For mange opgaver, for lidt tid. Du kan ikke nå det hele, så lær at prioritere. Nogle opgaver er vigtige, mens andre med fordel kan uddelegeres.

  5. Walk the talk. Sig, hvad du gør, og gør, hvad du siger, du gør. Integritet er nøglen og måske en af tidens vigtigste lederegenskaber. Som leder skal du kunne gå forrest og vise vejen for på denne måde at være et symbol på og bærer af virksomhedens kultur. Hvis du mestrer denne opgave, vil du skabe en kultur med loyale medarbejdere, som vil følge dig gennem tykt og tyndt.

Læs mere her:

Guide til kodes for god ledelse

Ledere der lykkes

Ledelse er også en holdsport

Succesfulde ledere i sygehusvæsenet

Skribentinfo

Kommentarer