Lederens værste karaktertræk

I gode tider, hvor det kører derud af, kan dårlig ledelse let overses eller skjules. Men i dårlige tider, er dårlig ledelse opskriften på katastrofe. En ny undersøgelse kortlægger 10 fællestræk hos dårlige ledere.

Skribentinfo

Hvad kendetegner en dårlig leder? Det kortlægger en undersøgelse præsenteret i Harvard Business Review. Undersøgelsen bygger på 11.000 ledere, der er blevet 360-graders evalueret.

De 10 fællestræk er fundet hos de ledere, der havde de dårligste resultater, og de ledere, der fik de dårligste lederevalueringer.

De 10 karaktertræk for de værste ledere:

 1. De er energiforladte og mangler entusiasme
  De ser nye initiativer som en byrde, melder sig sjældent frivilligt og er bange for at blive overvældet. De kan også have evnen til at ”suge al energien ud af et lokale”.

 2. De accepterer deres egen middelmådighed
  Denne leder gør en dyd ud af at fortælle, hvor svært det er at opnå sine mål, så det ser godt ud når de bliver nået. De lever efter mantraet ”love mindre og levere mere”.

 3. De mangler en klar vision og retning
  De tror deres eneste arbejdsopgave er at få ting til at ske. De lykkes ved at gå den sikre vej, indtil de kommer til en korsvej.

 4. De har dårlig dømmekraft
  De træffer beslutninger, som lederkolleger og medarbejdere betragter som værende i uoverensstemmelse med virksomhedens bedste interesser.

 5. De er usamarbejdsvillige
  De undgår ligeværdige, agerer selvstændigt og ser andre ledere som konkurrenter. De trækker sig derved længere væk fra folk hvis viden og indsigt de faktisk har brug for.

 6. Don’t walk the talk
  Lederen sætter standarder, regler og forventninger til personer i sine omgivelser, men overholder dem ikke selv. De opfattes afderes  medarbejdere og kolleger, som at have mangel på integritet.

 7. De modsætter sig nye ideer
  De forkaster forslag fra medarbejdere og lederkolleger. Gode ideer bliver ikke implementeret, og organisationen går i stå.
 8. De lærer ikke af deres fejl
  Selv om disse ledere ikke nødvendigvis laver flere fejl end andre ledere, så nægter de at se forhindringer og modgang som muligheder for forbedring. I stedet skjuler de deres fejl og ruger på dem.

 9. De er utilregnelige
  Lederen savner menneskelige sociale kompetencer, og både humør og adfærd er utilregneligt. Han skifter let fra at være fraværende, reserveret og modvillig til at rose, til at være grov og overfusende.

 10. De er egocentriske
  Lederens konstante fokus på sig selv, gør at de ikke er i stand til at udvikle deres medarbejdere. Det fører til at medarbejdere og team tager afstand til lederen.

Manglende selvindsigt

Undersøgelsen viste også en pudsig indsigt i ledernes selvopfattelse. Man kunne forestille sig, at når så mange ledere besidder de samme fejl og mangler, at det var noget lederne hurtigt vil gøre noget ved.

Undersøgelsen viste dog, at de ledere, der var vurderet mest negativt af deres medarbejdere, havde en mærkbart mere positiv opfattelse af dem selv.

Undersøgelsens resultater kan måske bruges til en god omgang selvransagelse. Brug de ti karakteristika til at reflektere over dit lederskab, og som en indikator for hvordan dine omgivelser betragter dig som leder.

Hvad mener du?

Send din kommentar til [email protected]

 

Læs mere:

Metoder til evaluering af ledere

7 råd når du får kritik

Guide til lederevaluering

Skribentinfo

Kommentarer