Ledernetværk. Vitalisering af hjemmenetværk

Inspiration til beslutningstagere, interne konsulenter og ledere til at starte ledernetværk op og komme godt i gang med en proces, som kan være med til at håndtere stress og udvikle samt styrke det personlige lederskab.

Skribentinfo

(Artiklen er publiceret første gang i juni 2006. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb)

Projektet er udsprunget af et fælles ønske fra KL og KTO om at styrke det fremtidige udviklingsarbejde om rammebetingelserne for ledelse og at se på ledelse som en selvstændig disciplin.

Stesshåndtering og personligt lederskab

De offentlige ledere står i dag overfor forandringer og nye udfordringer, samt en bred opgavesammensætning, som både berører selve lederrollen og personen bag. Disse udfordringer er i projektet søgt håndteret ved at fokusere på stresshåndtering og udvikling af det personlige lederskab i ledernetværk, tiltag som de medvirkende ledere fandt meget givtige.

Forbedret handlekompetence

På baggrund af projektet har det kunnet konstateres, at stress kan afhjælpes ved hjælp af ledernetværk, da ledernetværket bl.a. har medvirket til, at deltagerne har forbedret deres handlekompetencer på en række ledelsesdiscipliner, som f.eks. gennemførelse af svære samtaler eller vanskelige omstillingsprocesser.

Netværket har fungeret som et forum, hvor deltagerne har kunnet hente ny energi og luft, samt bidraget til at klargøre, hvad der giver stress. I kraft af de anvendte dialog- og kommunikationsmetoder har det endvidere været muligt at trænge ind til dybere lag af stresstilstanden og åbne for nye handlemuligheder og nye erkendelser.

Supervision og feedback

I arbejdet med det personlige lederskab har netværket bl.a. bidraget til, at lederne er blevet bedre til at opretholde den professionelle distance, så de ikke er blevet personligt involveret og dermed har kunnet fastholde svære beslutninger, uden det er gået ud over lederens egen nattesøvn.

Her er det især supervision og feedback, som har vist sig gavnligt. Dette er processer som til tider er gået meget tæt på deltagerne, men med et positivt resultat, da den enkelte har fået værdifuldt stof at arbejde videre med.

Projektets konklusioner, som er baseret på de deltagende lederes udtalelser og projektkonsulenternes erfaringer, er meget positive overfor nytten af ledernetværk.

Rapporten ”Ledernetværk – Vitalisering af hjemmenetværk” indeholder en beskrivelse af de konkrete erfaringer, herunder de teoretiske forudsætninger og en ’værktøjskasse’ med de anvendte metoder, samt anbefalinger til, hvordan ledernetværk kan opstartes.


Læs mere

Rapport om ledernetværk (Pdf)

Pressemeddelelse fra KL og KTO

Skribentinfo

Kommentarer