Lederwebs introduktion til innovation

Innovation handler om at få nye ideer, der skaber værdi, når de er gennemført. Det lyder enkelt, men er ofte svært at arbejde med i praksis. For det indebærer, at I kan bryde med traditioner og formår at tænke ud over de rammer, I opererer inden for til daglig.

Skribentinfo

Overordnet findes der fem forskellige typer innovation:

• Inkrementel – mindre innovation, hvor man anvender det, man har, på nye måder.
• Radikal – det overraskende nye, som for eksempel internettet var det i sin tid.
• Produktinnovation – udvikling af nyt produkt.
• Serviceinnovation – udvikling af ny service.
• Procesinnovation – udvikling og forenkling af arbejdsgange eller ny måde at lede på.

Innovation i hverdagen er en god ide, der vender den kendte rutine på hovedet og åbner ens øjne for helt nye muligheder.

Alle kan få den slags ideer, men som leder har du et særligt ansvar for at få skabt et miljø, hvor det nye bliver hilst velkommen, taget alvorligt, vurderet, videreudviklet og prøvet af.

Hvorfor arbejde med innovation?

Innovation er særligt værdifuld i den offentlige sektor, hvor tendensen er, at der bliver færre hænder til at løse et stigende antal opgaver, og hvor borgerne forventer mere kvalitet for pengene.

Nytænkning er altså afgørende for at udvikle de offentlige organisationers kerneopgaver. Samtidig kan kreativitet og innovation være med til både at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Læs eventuelt mere under Motivation og Fastholdelse 

Hvordan arbejder du bedst med innovation?

Det vigtigste du skal holde dig for øje, når du som leder arbejder med innovation, er at skabe en arbejdskultur, der indbyder til nytænkning.

Det indebærer mere konkret, at du fastlægger en stil i din afdeling, hvor:

  • Det er tilladt at fejle.
  • I har nogle gode processer (både hvad angår innovationsprocessen med skabe ideer og udvælge og gennemføre de vigtigste, men også med jeres daglige driftsproces).
  • Du som leder formår at delegere opgaver såvel som ansvar ud til alle.

En god innovationskultur indebærer imidlertid også en leder, der er åben for forandring. I den forbindelse gør du klogt i at holde sig innovationens tre a’er for øje:

ACCEPT: Du skal acceptere, at det nye måske udspringer af sære ideer, usikre forandringer eller af den generation af unge, der er på vej ud på arbejdspladserne med en helt anden tilgang til arbejdet, end den du selv har.

AFLÆRING: Du skal kunne distancere dig fra din egen erfaring og måde at tænke på. Spørg for eksempel til de unges visioner eller brugernes ønsker.

ALTERNATIV: Du skal opmuntre udviklingen af flere alternativer til status quo og vælge de bedste af dem.

I samarbejde med ledere fra kommuner og regioner og Kaospiloterne har Væksthus for Ledelse desuden beskrevet 10 enkle veje til, hvordan ledere i kommuner og regioner kan skabe innovation i deres hverdag:

• Beskriv det, du drømmer om
• Opdag din egen organisation
• Skaf tid og ro til at tænke nyt
• Vend ydre pres til egen ambition
• Stjæl andres ideer med stolthed
• Bryd de vante rammer 
• Giv andre lyst og mod til at tænke nyt 
• Lad medarbejderne folde ideerne ud  
• Bring forskelligheder sammen
• Slip kontrollen for en stund

Læs mere i: ”Innovation i hverdagen. Praktiske råd til offentlige ledere der gerne vil gå nye veje.”

 

Skribentinfo

Kommentarer