(Medfødt) Talent for ledelse

Medfødte egenskaber og intelligens forklarer en del af den dygtige leders færdigheder. Ved at kortlægge og analysere ledelse og lederskab de seneste 100 år, hævder den norske forsker Øjvind L. Martinsen at have fundet frem til de personlige egenskaber en talentfuld leder skal besidde.

Skribentinfo

Der er rigeligt med undersøgelser der påviser, at mange ledere har svært ved at fungere i lederrollen. De viser, at medarbejdere der ikke trives på arbejdspladsen, angiver nærmeste leder som en vigtig årsag.

Ifølge internationale undersøgelser besvarer to ud af tre ansatte, at det værste ved deres arbejde er deres nærmeste leder. Nogle er altså bedre egnet til ledergerningen end andre og dygtige ledere synes at være en sjælden vare.

I sin forskning er Øjvind L. Martinsen optaget af at undersøge hvilke personlighedstræk og ledertræk der giver de bedste ledere. Martinsen mener, at det at have talent for ledelse, betyder, at du har en speciel begavelse eller anlæg for at udøve effektiv ledelse. Det er langt fra alle der det.

Fem karakteristika ved den effektive leder

Ved at gennemgå forskning i ledelse og lederskab igennem de seneste 100 år, har Martinsen fundet frem til fem vigtige personlighedstræk for højt kvalificerede ledere:

1. Den dygtige leder er karakteriseret ved at være mål- og resultatorienteret, samt at have moderat til høj grad af systematik. Den talentfulde instruktør har pligt og ordenssans. Det er måske ikke så overraskende. Mere overraskende, måske, er, at andre personlighedstræk er vigtigere.

2. Den dygtige leder er følelsesmæssigt stabil. Ledere står over for konstante udfordringer, og de må ofte manøvrere på gyngende grund. Det kræver selvtillid og følelsesmæssig robusthed.

3. Den dygtige leder er formidler og besidder en høj grad af ekstraversion. At have en udadvendt grundindstilling er vigtig i forhold til at overbevise, overtale og være i stand til at kommunikere med mange forskellige målgrupper.

4. Den dygtige leder er nysgerrig af natur, samt har en fornemmelse for kreativitet og æstetik. Det er vigtigt at vise åbenhed over for – og trække på, andres erfaringer. Samtidig kommer lederen selv med nye ideer.

5. Den dygtige leder er omgængelig, og er kendetegnet ved en høj grad af empati og medfølelse for andre. Hun har interesse for andre mennesker og en god forståelse af og viden om mellemmenneskelige relationer.

Læs mere

Ledere der lykkes - bestil eller download gratis publikation

10 træk hos den succesfulde leder

Skribentinfo

Kommentarer