Mennesker er flokdyr. Hvad gør du, hvis flokken ikke følger dig?

Mennesker er flokdyr og vi gør instinktivt det, andre gør. Men vi følger kun dem, vi fornemmer, vi kan stole på og har tillid til. Uden fornemmelsen af at være i en tryg gruppe, løber medarbejderne efter dem som råber højest, eller dem som optræder hurtigst eller stærkest. Læs her om fænomenet ”the bandwagon effekt” og få fire spørgsmål, du kan stille dig selv for at styrke dit følgeskab.

Skribentinfo

”The bandwagon” effekt er et psykologisk fænomen og et udtryk, der beskriver, hvordan mennesker er tilbøjelige til at gøre som andre – og fx vedtage og acceptere bestemt adfærd og holdninger - simpelthen fordi andre gør det, også selv om det faktisk strider imod egne holdninger og overbevisninger.

Mennesker er tilbøjelige til at gøre det, som andre gør. Vi spiser den samme slags mad og følger de samme serier. Vi går også over for rødt, når andre gør det – og vi stimler med når andre stimler sammen.

Flokadfærd er både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig

Eksklusion og ensomhed er evolutionært livstruende for os – og på den måde er flokadfærd et hensigtsmæssigt fænomen, som både forbedrer vores overlevelsesmuligheder - og samtidig gør det muligt for os at leve sammen med andre som man deler adfærd, holdninger og kultur med.

Men flokadfærd er også uhensigtsmæssig. Fx hvis vi følger flokken for at komme mod nærmeste udgang eller nærmeste toilet, blot for at finde ud af, at vi gik den forkerte vej – eller nu må stå timevis i kø…

The bandwagon effekt på arbejdspladsen

Bandwagon effekten ses på arbejdspladser. Fx ved at nogle medarbejdere altid ytrer sig enige med bestemte kolleger. Eller nogle medarbejdere aldrig siger noget, før de ud af øjenkrogen har vejret stemningen - og på den måde konstant skifter mening og adfærd afhængigt af, hvem de er sammen med. Nogle medarbejdere er meget gestikulerende og larmende - og netop i kraft af voldsomheden og intensiteten i deres udtryk, får de andre til at følge trop.

Det ligger i vores DNA at være på vinderholdet

Det ligger i vores DNA at følge flokken. Det er evolutionært farligt at lade være og blive ladt alene tilbage.

Vi samler os i de flokke, som vi tror, øger vores chancer for overlevelse, hvilket vil sige, at vi samler os blandt dem - og i de grupper som vi (bevidst eller ubevidst) vurderer har de bedste vinderchancer.

Vi følger dem som råber højest, dem som er stærkest, dem som løber hurtigst – eller dem som vi frygter og er bange for. Vi løber med - og går på kompromis med vores egne værdier og holdninger, fordi vi ganske enkelt sanser og fornemmer, at det er farligt at lade være.

Ledelse handler om følgeskab

Ledelse handler fx om mål, visioner og strategier - men ledelse handler også om evnen til at samle og motivere mennesker omkring sig. Ledelse handler om at udvikle trygge og tillidsfulde miljøer – og om at skabe retning og følgeskab.

Der er utallige historiske og nutidige eksempler på, at man sagtens kan aktivere flokadfærd - og få mennesker til at følge sig via store armbevægelser, dominans og frygt, men ægte følgeskab kan ikke tvinges frem. Følgeskab er nemlig ikke intentionelt. Følgeskab er instinktivt og bygger på en følelsesmæssig fornemmelse af tillid og sikkerhed – og en fornemmelse af at være i samme båd.

Hvis vi ikke har denne fundamentale trygge fornemmelse og føler os inkluderet i gruppen, aktiveres flokadfærden i os - og vi gør præcist som vi plejer, nemlig, følger de andre… Dem som råber højest, reagerer hurtigst, voldsomst eller lign., fordi det evolutionært øger vores chancer for overlevelse.

Følgeskab hænger ikke på træerne. Det er ikke alle, der kender en leder, som formår at samle flokken og lede den – og det er heller ikke alle ledere og medarbejdere, der har oplevet følelsen af den samhørighed og magi der opstår, når lederskab og følgeskab går op i en højere enhed.

Følgeskab udvikles i praksis

Når man er leder, har man implicit valgt at være flokfører. Opgaven er at blive det. Man kan ikke udvikle følgeskab på skrivebordet – og ingen følger nogen man ikke kan se, fornemme og stole på.

Følgeskab udvikler du i praksis - og som flokførere genkendes du i din evne til at skabe sammenhæng mellem ord og handling – og i din evne til uselvisk at agere og lede til opgavens og fællesskabets bedste.

De mest grundlæggende spørgsmål du kan stille dig selv:

  • Er jeg - og mit lederskab værd at følge?
  • Skaber mit lederskab på én og samme tid både sikkerhed, udvikling og retning?
  • Går jeg foran - er jeg rollemodel i min kommunikation, i min adfærd, i min opmærksomhed og i mit nærvær?
  • Forstår jeg – og anerkender jeg, at lederen også er en del af flokken?

Læs også: Dit personlige lederskab

Skribentinfo

Kommentarer