Metodernes forudsigelighed

Man taler om "forudsigende gyldighed", dvs. hvor sikker hver enkelt metode er til at afdække ansøgernes handlinger og kompetencer.

Skribentinfo

Søjlediagrammet viser nogle af de mest anvendte vurderingsmetoder og deres træfsikkerhed.

statistik

Skalaen går fra 0 = man kunne lige så godt have slået plat eller krone – til 100 = fuldkommen sikkerhed for, at metoden faktisk forudsiger, hvordan ansøgeren vil klare jobbet. Assesment center er et testforløb med flere forskellige test og simuleringsøvelser, der er udvalgt for at kunne vurdere ansøgernes jobrelevante egenskaber. Kilde: Edith Kahlke og Victor Schmidt: Job og personvurdering, Børsens Forlag, 2000

Gå tilbage, og læs mere om interviewmetoder

Gå til startsiden: Guide til lederrekruttering

Skribentinfo

Kommentarer