Mindre kontrol giver mere videndeling

Holder dine medarbejdere på deres viden? Så skal du måske se på måden, du motiverer dem. En undersøgelse viser nemlig, at medarbejderne er mindre tilbøjelige til at dele deres viden, hvis de bliver kontrolleret og ikke oplever frihed i deres arbejde.

Skribentinfo

Hvordan sikrer du som leder, at dine medarbejdere deler deres viden og erfaringer, så hele arbejdspladsen får glæde af den? I sidste ende er det jo op til den enkelte medarbejder, om hun ønsker at dele sin viden eller ej.

Men der noget, du som leder kan gøre.Nøglen til at få dine medarbejdere til at videndele ligger nemlig i den måde, du motiverer dem på. Det viser et forskningsprojekt ledet af professor på CBS Nicolai J. Foss.

Forskellige organisationsformer har nemlig indflydelse på, hvilken type motivation der driver medarbejderen, og typen af motivation har igen indflydelse på medarbejdernes vilje til at dele deres viden.

Kontrol hæmmer videndeling

Man skelner ofte mellem indre motivation og ekstern motivation. Hvis medarbejdere oplever en høj grad af autonomi og selvstændighed i arbejdet, så er de som regel drevet af en indre motivation. Mens hvis medarbejderne oplever en høj grad af kontrol og dermed en lav grad af selvstændighed, så vil de sandsynligvis være drevet af ekstern motivation.

Undersøgelsen viser, at er der er en sammenhæng mellem medarbejderens type af motivation og deres vilje til at dele deres viden.

”Folk der arbejder ud fra en indre motivation har en anden adfærd end dem, der er styret af ekstern motivation. Individer har behov for plads til at udøve deres kompetence og behov for selvstændighed i arbejdet. Ydre pres og kontrol, der indskrænker deres råderum, kan ødelægge deres indre motivation. Vores resultater viser, at jo mere eksternt motiverede medarbejderne er, jo mindre viden deler de,” fortæller Nicolai J. Foss.

Tre former for motivation:

  • Indre motivation: Når medarbejderen er fokuseret på selve opgaven og processen, fordi opgaverne interesserer hende. Opgaven er i overensstemmelse med hendes egne værdier, og hun oplever, at opgaverne bidrager til hendes personlige udvikling. Hun oplever derfor heller ikke noget ydre pres.
  • Ekstern motivation: Når medarbejderen er drevet af udefrakommende pres i form af krav og kontrol, men også udsigten til ros og belønning. Fokus er altså afkoblet fra selve opgaven, men handler i stedet om, hvad hun kan opnå af ros eller belønninger ved at løse opgaven.
  • Introjected motivation: Er en blanding af de to ovenstående, hvor motivationen ikke er direkte afhængig af ekstern belønning og kontrol udefra. I stedet er medarbejderens motivation drevet af et ønske om at føle sig ”god nok”, og om at andre skal tænke bedre om hende, og hun vil derfor handle, som han forventer, at folk vil ønske hun skal handle. 

 

Hvordan skaber du bedre videndeling?

Hvis du som leder gerne vil fremme videndeling blandt dine medarbejdere bør du derfor se på den måde, du organiserer arbejdet.

”Vores studie antyder, at lederen kan påvirke graden af videndeling i organisationen gennem den måde, lederen vælger at motivere sine medarbejdere. Vores resultater viser klart, at hvis medarbejderne har meget selvstændighed i jobbet, så vil de dele meget mere viden.  Det samme gælder, hvis de har følelsen af at kunne styre eller følge opgaver fra start til slut,” fortæller han.

Nicolai J. Foss påpeger imidlertid, at det også har en betydning, hvorvidt de medarbejdere, du ønsker, skal dele deres viden er placeret fysisk tæt på hinanden eller, om de sidder i et andet kontor eller endda en anden bygning. Man deler mest viden med de folk, man sidder på kontor med og mindre med folk, der er længere væk.

”Lederne må forstå, at det ikke er nok at skabe et it-netværk til videndeling: Kollegaerne skal også være motiverede på den rette måde til at dele deres viden, og det kan man ved at vise sine medarbejdere tillid,” fortæller han. 

Fire gode råd til mere videndeling

  1. Giv dine medarbejdere mulighed for at følge en opgave fra start til slut
  2. Vis dine medarbejdere tillid og giv dem plads og friheden til at løse opgaven på deres måde
  3. Lad være med at kigge dem over skulderen hele tiden, så de føler, de bliver overvåget
  4. Sørg for, at de medarbejdere, der skal videndele, sidder fysisk tæt på hinanden

 

Om undersøgelsen:

Resultaterne er fremkommet på baggrund af en kvantitativ dataindsamling af spørgeskemaer hos MAN Diesels danske afdeling. De adspurgte medarbejdere blev udvalgt  ud fra, hvem der havde mest behov for videndeling. 263 ud af 505 adspurgte besvarede spørgeskemaet.

 

Læs også:

Tillidsbaseret ledelse i praksis

Efterlysning: Opfølgning på medarbejdernes kurser

Skribentinfo

Kommentarer