Misforståelser om introverte og ekstroverte

Der er mange forestillinger om introverte og ekstroverte. Her er de typiske misforståelser, som både introverte og ekstroverte medarbejdere kæmper med.

Skribentinfo

10 misforståelser om ekstroverte

10 misforståelser om introverte

1. De er ikke generte
Ekstroverte kan være generte, ligesom de også kan mangle selvtillid og selvværd. Det kan være meget frustrerende gerne at ville fx stille sig op foran en forsamling og holde en tale – men ikke turde.

1. De er generte
Introverte ønsker ikke at være midtpunkt for noget, der handler om dem som person. De gør det gerne, hvis det er for at drive et stort projekt eller en opgave igennem.

2. De trives i storkontorer
Mange ekstroverte vil se storkontorer som et forum for fælles opgaveløsning, social interaktion, videndeling m.v. Men når man er orienteret mod den ydre verden, kan det være svært at koncentrere sig om at få løst egne opgaver.

2. De er stressede eller sure
En medarbejder, der sidder bag en lukket dør, kan fejlagtigt blive opfattet som stresset eller sur. Men fordi støj forstyrrer en introvert meget, har mange det svært i åbne kontorlandskaber. En lukket dør kan også være et tegn på, at medarbejderen forsøger at fokusere.

3. De er positive
Ekstroverte kan være positive, men de kan også være negative – alt afhængig af situationen, de befinder sig i. De kan være både entusiastiske og medrivende, men hvis de er imod en sag eller føler sig kørt ud på et sidespor, kan de være lige så synlige i deres modstand og negativitet.

3. De er negative
Tavshed bliver ofte tolket som et tegn på, at personen er negativ. Er hun ikke hurtig til at juble, når det nye projekt bliver præsenteret, bliver hun stemplet som negativ. Forveksl ikke tavshed med negativitet. Introverte lytter og bygger langsomt en mening op om det nye projekt. 

4. De er robuste
De kan lide at være på, og har et højt energiniveau. Men de kan også brænde ud, overbruge sig selv eller blive overbrugt af andre. De kan også rammes af stress og have svært ved at lytte til den indre stemme, som siger, at man skal sætte tempoet ned.

4. De er hårdhudede
Rolig mimik og formelt kropssprog kendetegner mange introverte. Derfor bliver de fejlagtigt opfattet som hårdhudede. Men introverte kan ofte være mere følsomme over for angreb og konflikter end deres ekstroverte kolleger.

5. De er socialt velfungerende
Det er rigtigt, at ekstroverte har tendens til at være selskabelige og søge sociale kontakter, men det gør dem ikke nødvendigvis socialt velfungerende. Nogle ekstroverte støder andre fra sig, fordi de fx er dominerende eller ses som irriterende – og det kan være stærkt frustrerende, når nu man gerne vil i kontakt.

5. De er socialt handicappede
At være introvert betyder ikke, at man ikke kan lide sociale arrangementer eller møder. Men man bliver ofte drænet for energi og kan blive lidt stille. Ved én til én-møder er introverte ofte meget nærværende, og det gør dem vellidte. At have sociale kompetencer er en færdighed, mens det at være social er et behov. 

6. De er dårlige til at lytte
Mange ekstroverte er meget aktive lyttere, som ofte bryder ind med kommentarer. Det er ikke tegn på, at den ekstroverte ikke lytter, men snarere at emnet har fanget hendes interesse.

6. De virker uinteresserede
Et træk ved introverte er, at de kigger væk fra den person, der taler, når de skal koncentrere sig om det, der siges. Manglende øjenkontakt er ikke et tegn på, at de er uinteresserede. Tværtimod.

7. De er overfladiske
Et ikke helt retfærdigt prædikat, som måske kommer af, at mange ekstroverte værdsætter at have gang i flere ting på én gang. Det kan betyde, at de opfattes som overfladiske, og at de ikke går i dybden med alle deres opgaver.

7. Du kan genkende en introvert medarbejder
Den herskende norm om at være åben, udadvendt og social har tvunget nogle introverte til at agere som ekstroverte. De ser ikke nødvendigvis utilpasse ud til det store kick-off-arrangement. Hvis du vil vide, om en medarbejder er introvert, så spørg hende.

8. De taler før de tænker
Mange ekstroverte værdsætter at forme deres tanker i det åbne rum, hvor de så udvikler deres tanker i samspil med andre. Ind imellem sender de nogle langt fra gennemtænkte prøveballoner ud til fælles skue, så det til tider kan virke som om, de ekstroverte taler, før de tænker. En anden måde at se det på er, at de inviterer til at tænke sammen.

8. De er tavse
Fordi man er tavs og måske sidder med armene over kors på personalemødet, betyder det ikke, at man er ligeglad. Jo mere fraværende de ser ud, desto mere aktivitet og analyseren kan der foregå inde i dem. Giv tid og plads til, at de kan fortælle om deres refleksioner og analyser efter mødet. Undgå at afkræve dem et hurtigt svar.

9. De er temperamentsfulde
Det er en typisk faldgrube at opfatte ekstroverte som nogle, der nemt bliver fx vrede. Ekstroverte deler ofte deres tanker med omverdenen, og dermed også deres frustrationer. Det kan være udtryk for, at deres ambitioner er høje, og at de engagerer sig i deres arbejde. 

9. De er triste
Introverte er ikke triste, de viser bare deres glæde på en anden måde end de ekstroverte, som griner og pjatter. For introverte er glæde ofte forbundet med harmoni, nydelse og lykke. Led derfor ikke efter ekstroverte udtryk for introvert glæde.

10. De er fødte ledere
Der findes mange ekstroverte ledere. De beskrives som synlige, medrivende, tydelige, kommunikerende, mv. Men om de er dygtige ledere, afhænger af så meget andet i henholdsvis personen og lederrollen – end om de primært er introverte eller ekstroverte. 

10. De egner sig ikke som ledere
Introverte kan lykkes med de roller og opgaver, som motiverer dem. Introverte kan blive fremragende ledere. De er dygtige til ikke at styre og dominere samtaler og til at hilse flere synspunkter velkomne.

 

Artiklen er baseret på forfatter, foredragsholder og virksomhedsudvikler Linus Jonkmans blogindlæg "16 introverta tips - til den ekstroverta chefen" som du kan læse et dansk sammendrag af her og artiklen: 10 misforståelser om ekstroverte medarbejdere af  Anne Tang Thomsen, Konsulent i Teglkamp & Co.

Læs også

Sig noget – om introverte lederes betænkningstid

Introverte tromles på arbejdspladsen

Sådan motiverer du med MBTI

Skribentinfo

Kommentarer