Når bogstaverne driller dine medarbejdere

Cirka 500.000 ufaglærte og faglærte har svært ved at læse og skrive. Samtidig stiger kravene til skriftlighed på arbejdspladserne. Derfor tilbyder KL, FOA og 3F gennem Kompetencefonden fuld økonomisk dækning, når medarbejderne skal have styr på bogstaverne. Men for at det bliver en succes, kræver det, at du som leder går foran, så medarbejderne tør gå med.

Skribentinfo

Resultater fra både forskningen og projekter viser, at ca. 500.000 ufaglærte og faglærte har store udfordringer med at læse og skrive. For offentligt ansatte på FOAs og 3Fs områder har op mod halvdelen af dem vanskeligheder ved at læse og skrive.

At have svært ved at læse og skrive er ofte forbundet med tabu og fordomme. Men sådan behøver det ikke at være. FOA og KL har i 2015 gennemført et pilotprojekt i fem kommuner, hvor medarbejdere og ledere er blevet afklaret i forhold til deres læse-, skrive-, regne- og it-kompetencer og er blevet tilbudt kurser efter behov. Erfaringerne fra projektet viser, at når arbejdspladsen går sammen og i fællesskab tackler udfordringerne, så bliver tabuer og fordomme brudt, og medarbejdere får et væsentligt kompetenceløft.

Et kompetenceløft der er behov for, og som er helt afgørende på fremtidens arbejdsmarked. Ingen fag kan længere komme uden om skriftlighed i arbejdet. Fx er journaler i højere grad offentligt tilgængelige for borgere og pårørende. Og det stiller store krav til medarbejderne. De skal kunne formulere sig i et fagligt præcist og forståeligt sprog.

Gør noget ved problemet – og gå forrest

KL, FOA og 3F tilbyder ti nye kommuner en samlet pakke, der styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til at læse, skrive, regne og anvende IT på brugerniveau.

Pakken indebærer blandt andet, at alle skal screenes, og de, der har behov, tilbydes undervisning. Som leder bør du gå forrest og tage testen selv. Dermed viser du, at problemer med at læse og stave ikke er et tabu, men en udfordring, I bedst løser i fællesskab. Hvis medarbejderne skal turde, så skal du som leder også.

Herefter tilbydes medarbejdere og ledere de nødvendige kurser, samtidig med at udgifterne til vikardækning dækkes. Det hele finansieres af Den Kommunale Kompetencefond.

Kontakt Souschef Lone Trudsø i KL på lts@kl.dk eller Uddannelseskonsulent Marie Schwartz i FOA på msho@foa.dk, hvis du ønsker, at din arbejdsplads får styr på bogstaver, tal og IT.

Læs mere: 
Undgå at kursuspengene ryger i kloakken

Udnyt HR-afdelingen til at styrke din ledelse 

Skribentinfo

Vurdering

0,0 /5

0 vurderinger

Kommentarer