Når det ikke kan siges med blomster

Når medarbejderne bliver syge i længere tid, er blomster og chokolade ikke altid nok. Her får du råd om, hvordan du tackler sygefravær gennem samtaler med den sygemeldte medarbejder.

Skribentinfo

Hvert år melder mange offentligt ansatte sig syge i længere perioder. I 2006 var over 100.000 offentligt ansatte syge i mere end 2 uger*. Det er ikke kun en belastning for arbejdspladsen, men er ofte også stressende og bekymrende for den sygemeldte.

Det er bevist, at jo længere tid man er sygemeldt fra sit job, desto større risiko er der for, at man slet ikke vender tilbage.

Uanset om medarbejderen ofte er sygemeldt i korte perioder, eller om det varer uger eller ligefrem måneder kan bekymringerne komme i spil hos både medarbejder og leder.

Den sygemeldte medarbejder kan blive usikker  og sidde med tanker som ”kommer jeg nogensinde tilbage på jobbet?”, ”fyrer de mig?”, ”hvad tænker kollegerne?” eller ”er jeg overhovedet noget værd, når jeg bare er syg herhjemme?”.

I situationer som disse, rækker blomster og chokolade fra jobbet ikke langt.

Samtale fremmer forståelsen

Både lederen og medarbejderen kan have svært at tage initiativ til en samtale om sygefraværet. Det kan skyldes både usikkerhed og fordomme. Men ved at gå rundt om den varme grød, kan et potentielt ubehageligt emne udvikle sig til en problematisk situation.

Derfor er det lederens opgave at tage kontakten til medarbejderen og invitere til en samtale.

En samtale om sygefraværet er en måde at få den syge medarbejder tilbage på jobbet, lyder budskabet i en ny kampagne fra lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige arbejdsmarked.

Undersøgelser viser, at det kan betale sig for både medarbejderen og for arbejdspladsen at tale om sygefraværet. Det første skridt på vej tilbage til jobbet kan derfor være, at du som leder tager en god samtale med din medarbejder, om hvordan han eller hun har det.

En samtale om sygefravær er et tilbud om hjælp fra arbejdspladsen, men den kan virke svær for begge parter. Den sygemeldte medarbejder kan føle, at samtalen kun er til for at kontrollere, mens du kan føle, at du blander dig i noget, der hører privatlivet til.

Formålet med samtalen er ikke at kontrollere eller presse medarbejderen til at komme tilbage i en fart. Det er at hjælpe og finde ud af om der er noget arbejdspladsen kan gøre for at medarbejderen kan komme helt eller delvist tilbage.

Måske er der noget i arbejdsmiljøet, der skal ændres, måske skal der findes nye hjælpemidler eller ændrede arbejdsopgaver.

Løsningen er ikke at undlade at gøre noget.

Samtale – hvordan?

Eftersom en samtale mellem leder og en sygemeldt medarbejder kan være fyldt med ømtålelige emner, bør du tænke over hvem der skal deltage i samtalen.

For at hjælpe på en eventuel trykket eller negativ stemning, kan andre parter også deltage i samtalen. Det kan f.eks. være en tillidsrepræsentant, en kollega, en arbejdsmiljøekspert eller en læge.

Det oplagte sted at tale sammen kan synes at være på arbejdspladsen, men der kan være flere årsager til, at samtalen bør holdes andetsteds.

Det kan f.eks. hjælpe en meget syg medarbejder, hvis samtalen bliver holdt hjemme hos ham eller hende. En neutral plads som for eksempel på en café, kan virke beroligende på både leder som medarbejder, men samtalen kan også afholdes over telefon.

 

Gode råd til samtalen om sygefravær

Inden du tager samtalen med din medarbejder, er der nogle ting du skal huske:

  • Samtaler om sygefravær er følsomme og kan være vanskelige. Vær derfor så forberedt, som muligt.

  • Vær opdateret med jeres fraværspolitik.

  • Sæt dig ind i reglerne for, hvad du må spørge om - Husk, at din medarbejder ikke har pligt til at oplyse om sygdommens art.

  • Sørg for, at du har opbakning fra den øverste ledelse til at handle for at hjælpe din medarbejder tilbage. 

  • Tag hurtigt kontakt, hvis en medarbejder bliver syg, men vis omsorg og overvej hvordan du tager kontakt. 

  • Sørg for, at din medarbejder forstår, at samtalen er et tilbud om hjælp – ikke en kontrol.
  • Vær åben både overfor din medarbejder og for, at der kan være forhold på arbejdspladsen, der skal ændres. 

Fakta om sygefravær

  • Kvinder har højere sygefravær end mænd
  • Børn medfører større sygefravær
  • Arbejdsmiljø og sygefravær hænger sammen. Et godt arbejdsmiljø betyder ofte et lavere sygefravær 

* Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd/ Danmarks Statistik

Læs mere

Download hæftet om sygefraværs samtaler

Ledelse uden grænser

Ros fremmer trivslen og rekrutteringen

 

Skribentinfo

Kommentarer