Når lederen bliver overflødig - eller?

Du skal give frihed uden at give for meget frihed. Du skal støtte uden at tage over. Og så skal du have mod nok til at tage imod kritik fra dine ansatte. Selvledende medarbejdere giver resultater på bundlinjen, men det kræver en lederindsats at nå så langt, påpeger forsker.

Skribentinfo

Er du klar til at slippe kontrollen og lade dine ansatte få ansvar? Hvis ikke, er det nok på tide, at du overvejer det endnu engang.

Ifølge forsker Anders Raastrup Kristensen, der underviser i ledelse og selvledelse, er der nemlig store økonomiske og menneskelige gevinster at hente, hvis du formår at lede dine ansatte til at lede sig selv.

"Den ideelle leder af selvledende ansatte ligger sig i feltet mellem micro-ledelse, hvor lederen bestemmer over de ansatte, og føle-ledelse, hvor initiativet bliver lagt over til medarbejderne i form af et 'hvad synes du selv?' For at finde en mellemvej skal man som leder være resultatorienteret frem for at hænge sig i detaljen. Og så skal man være klar til at hjælpe og støtte frem for at bestemme ," siger Anders Raastrup Kristensen.

Tillid er afgørende

Du kan imidlertid ikke bare slippe tøjlerne og forvente, at dine ansatte finder frem til, hvordan de skal lede sig selv, påpeger han.

"For at gøre medarbejderne selvledende skal lederen give dem ansvar og frihed på samme tid. På den måde føler de en større forpligtelse i forhold til arbejdet og organisationen, og det kan ses på bundlinjen. Lederen bliver altså nødt til at fralægge sig rollen som ham, der bestemmer. Men lederen må samtidig ikke glemme, at det kræver en stor indsats at komme hertil," siger Anders Raastrup Kristensen.

Han understreger, at ledernes vigtigste funktion er at være sparringspartnere i arbejdsprocessen. De skal finde en balance, hvor de hverken lægger ansvaret fra sig eller tager styringen.

"Lederen skal have tillid til sine ansatte og følge op på deres arbejde uden at gå efter i detaljen. Man skal se det som en slags statusopsamlinger, hvor lederne finder ud af, om den ansatte er på vej i den rigtige retning, og om man er enige om målet," siger Anders Raastrup Kristensen.

Mod til at slippe ansvaret

Udfordringen for både lederen og de ansatte er imidlertid, at slippe tanken om at lederen bestemmer.

"Målet med selvledelse er at få medarbejderne til at arbejde med en strategisk hensigt om at nå fælles mål frem for en personlig hensigt om egen vinding. Men det kræver også en chef, der tør at give ansvaret fra sig," siger Anders Raastrup Kristensen.

Udgangspunktet for de selvledende medarbejderne er et fælles mål, så alle kan hjælpe hinanden og bevæge sig i samme retning.

Øvelse

Anders Raastrup Kristensen anbefaler denne øvelse for at identificere et fælles mål:

  • Start med at finde frem til det fælles. Spørg dine ansatte: Hvad er vores fælles sag, og hvem er vi til for? ¨
  • Læg lapper ud i arbejdsgrupper og lad alle prioritere, hvad de synes er vigtigst. Diskuter så efterfølgende, hvorfor den enkelte prioriterer som han/hun gør.
  • Det er vigtigt at finde et fælles mål, fordi de selvledende medarbejdere i høj grad også leder hinanden.

 

Lederen er ikke overflødig

På trods af intentionen om at de ansatte skal lede sig selv, har de stadig brug for en leder. Ifølge Anders Raastrup Kristensen kræver den nye rollefordeling, at lederen er klar til at revurdere sit ansvarsområde og spørge sine ansatte, hvor det er han/hun biddrager i positivt i arbejdet, og hvad der kan gøres anderledes.

"Lederen er ikke overflødig, bare fordi medarbejderne bliver mere selvledende. Lederen er stadig repræsentant for sine medarbejdere og skal skabe den plads omkring dem. Det kan eksempelvis være ved at befri dem for unødvendigt papirarbejde. Og så skal lederen med sin rolle og gennemslagskraft i organisationen skabe fokus på sine ansatte og deres specifikke behov for frihed i forbindelse med arbejdstider, rutiner og prioriteringer," siger Anders Raastrup Kristensen.

Ifølge Anders Raastrup Kristensen skal lederen også sørge for, at medarbejdernes forskellige holdninger og ideer ikke går hen og bliver en slagmark, hvor nogle få definerer målene ud fra deres egne behov uden at tænke på fællesskabet.

"Det er vigtigt, at man som leder har overskud og tid til at lede for at opnå engagement, drivkraft og bedre resultater. Så kan man også holde på de dygtige medarbejdere, der forventer at være selvledende, hvis de skal blive på arbejdspladsen," siger Anders Raastrup Kristensen.

 

Anders Raastrup Kristensen har skrevet "Det grænseløse arbejdsliv - at lede de selvledende medarbejdere" (2011) og skriver i øjeblikket sammen med Michael Pedersen på "Strategisk selvledelse - ledelse mellem frihed og forretning", som udkommer juni 2012.


Han afholder derudover kurset: "Strategisk ledelse af selvledende medarbejdere" under FTF's lederuge i oktober. Læs mere om lederugen og tilmeld dig her

  

Dette er en redigeret udgave af artiklen "Selvledende medarbejdere giver plus på bundlinjen".

Læs også

Ingen selvledelse uden ledelse

Rust dig til at lede forandringer 

Du skal lede personer, ikke funktioner 

Download Væksthus for Ledelses publikation "Ledelse uden grænser" gratis her.

 

Skribentinfo

Kommentarer