Offentlige ledere der rykker: Tak og undskyld er lederens vigtigste ord

De to vigtigste ord for en leder er ”tak” og ”undskyld”. Det mener Kenneth Flex, som siden 2006 har været direktør for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Køge og dermed chef for ikke mindre end 1.200 medarbejdere. Han har en fortid i det private som konsulent i Deloitte Business Consulting, men valgte at udfordre sig selv med et lederjob i det offentlige: Her er kompleksiteten nemlig tårnhøj.

Skribentinfo

Kenneth Flex har siden 2006 siddet i direktørstolen i Køge Kommune med ansvar for omkring 1.200 medarbejdere inden for social- og arbejdsmarkedsområdet.

Det har han ikke fået storhedsvanvid af. Da han bliver kontaktet af Lederweb er hans første ord, at han er den forkerte mand til at udtale sig til denne artikel.

”I virkeligheden er det jo mine medarbejdere, du skal tale med! Det er dem, der kan vurdere om jeg duer som leder – ikke mig selv”, siger Kenneth Flex.

Ingen tvivl om, at her er en mand, der brænder for at få medarbejderne til at føle og opleve, at de gør en forskel – og har et meningsfuldt job.

Alle mennesker har ambitioner

 
Kenneth Flex
”Jeg prøver at skabe en følelse af, at vi leverer noget enormt godt, at vi er fagligt dygtige, og at vi gør os umage. Vi er ikke verdensmestre til alt, men vi kan godt stå ved det, vi gør”, siger Kenneth Flex, der er direktør i Køge Kommune med ansvar for social- og arbejdsmarkedsområdet.

”En af mine kongstanker er, at ingen møder op på jobbet for at lave noget lort. Alle har en ambition om at yde et godt stykke arbejde. Derfor er det min udfordring som leder at se potentialet i mine medarbejdere og inspirere og motivere dem til at yde en indsats”, siger Kenneth Flex.

”Tusindvis af mennesker, der er ansat inden for socialområdet, er drevet af andet end løn. Drivkraften er oplevelsen af at gøre en forskel for nogle mennesker, der virkelig har brug for hjælp. For dem handler det om fru Hansen, hr. Jensen og den indvandrerkvinde, der så gerne vil skabe en fremtid for sin familie.”

Denne form for engagement hos medarbejderne er ifølge Kenneth Flex fantastisk at opleve:
”Da jeg startede som direktør i Køge Kommune, oplevede jeg en organisation, der savnede selvtillid. Kommunalreformen havde blæst som en tornado igennem organisationen og hvirvlet alting rundt til ukendelighed. Der var brug for retning og fornyet selvtillid og energi blandt medarbejderne. Derfor var det en stor udfordring at vende skuden og skabe tro på fremtiden blandt medarbejderne.”

Jobbet som offentlig leder kan ifølge Kenneth Flex være slidsomt, men når det lykkes, er det en total succesoplevelse.
”For mig er det et positivt tilvalg, at jeg som leder i det offentlige kan prøve mig selv af i forhold til at rykke organisationen på en rigtig lang og sej bane. Det er ikke noget hurtigt fix med nemme løsninger.”

Balkontaler duer ikke

”Min grundlæggende forestilling om ledelse er synet på lederen som en facilitator. Forandring og udvikling bliver skabt af medarbejderne, og jeg skal som leder gøre forandringen mulig ved at skrue på de rigtige håndtag i organisationen. Opgaven er at skabe rammer og vilkår for, at medarbejdere og ledere kan agere og udvikle”.

For at være en god faciliteter skal man ifølge Kenneth Flex sætte fokus på dialog frem for enetaler: ”Jeg tror ufatteligt lidt på balkonudtalelser. Som direktør ser jeg mig selv som en aktiv deltager i processen. Det er vigtigt at være i øjenhøjde med fagligheden for at forstå og fornemme, hvad mine forskellige medarbejdere er optaget af.

Kenneth Flex ser det som sin største udfordring at forstå medarbejdernes virkelighed og dilemmaer på jobbet:

”Derfor sørger jeg for at skabe anledninger til at mødes og for at bevæge mig rundt i organisationen. Samtidig inviterer jeg til dialogmøder, hvis eneste formål er, at jeg gerne vil høre, hvordan det står til, og om der er noget, jeg kan bidrage med. Udgangspunktet for disse møder er, at det er medarbejderne, der skaber dagsordenen.” 

Som leder skal du bruge dig selv

”Der findes ufatteligt mange gode og inspirerende bøger om ledelse. Men ingen facitlister. Ledelse er først og fremmest en personlig proces, hvor du bruger dig selv aktivt som fødselshjælper i organisationen.”

Den røde tråd i Kenneth Flex’s karriere har været at udvikle organisationer, idet han blandt andet har en fortid som konsulent hos Deloitte Business Consulting, hvor han har rådgivet mange forskellige typer af private virksomheder og offentlige organisationer.

”På et tidspunkt følte jeg, at det var tid til, at jeg fik en organisation helt ind under huden. Som leder skal du involvere dig følelsesmæssigt, og mit valg faldt på det offentlige, fordi jeg ser det som meningsfuldt i ekstrem grad at levere en ydelse til de svageste i samfundet – uanset om det er omsorg eller et velment spark bagi, der er brug for. Jeg mener dybest set, at en velfærdsstat skal måles på, hvad den gør for de svageste. Den opgave skal løses professionelt og ordentligt og i respekt for de mennesker, som har brug for hjælp.”

De private ledere kan godt gå hjem

”Selv om vi ofte hører om, hvad topcheferne i det private erhvervsliv udretter, har de typisk ikke ansvar for nær som mange medarbejdere, som vi har som ledere i kommunerne”, siger Kenneth Flex, som med et glimt i øjet sætter forskellene på det private og det offentlige lederskab i perspektiv:

”Det er min erfaring, at det er langt mere komplekst og krævende at være leder i den offentlige sektor, end det er at være topleder i det private. En topleder i en privat virksomhed har som regel en relativt simpel dagsorden, der går ud på, at øge værdien af virksomheden. Der er bestemt mange og mange forskellige veje og valg, der skal træffes med den målsætning, men der er typisk enighed og fuld opbakning om den i bestyrelsen.”

Så enkel og ligetil er den ledelsesmæssige dagorden ifølge direktøren ikke i det offentlige, og det er en af grundene til, at Kenneth Flex valgte den offentlige karrierevej som et positivt tilvalg efter mange år i det private:

”Kompleksiteten i offentlig ledelse er ekstremt høj, fordi der er mange interessenter, og de er rystende tæt på: Politikere, opinionsdannere, borgere, brugere og presse. Samtidig er målfastsættelsen langt mere tvetydig. En politisk bestyrelse er valgt til at være uenig. Bare den kompleksitet er afgørende anderledes og stiller benhårde krav til offentlige ledere – et krav om at kunne navigere i et politisk kraftfelt med mange forskellige dagsordener.”

Rollemodeller

Selv om Kenneth Flex grundlæggende har det svært med rollemodeller, er det dog én fra det offentlige, han nævner, hvis han absolut skal nævne nogen, der har været til stor personlig inspiration.

”Det nærmeste, jeg kan komme en rollemodel, er Søren Thorup, der var kommunaldirektør i Rødovre samtidig med, at jeg var ansat som konsulent. Han er rollemodel i den forstand, at han viste mig stor tillid i forhold til hvilke opgaver, jeg kunne løfte. Samtidig vidste jeg, at jeg altid havde ham som backup, hvis jeg følte, at jeg kom ud på for dybt vand.”

Netop Søren Thorups måde at lede på, har ifølge Kenneth Flex været til stor, personlig inspiration.

”Som leder skal du vide, at one-size-fits-all ikke kan bruges til noget. Når du skal lede andre mennesker, skal du forstå dem som mennesker. Du skal få dit personlige lederskab til at fungere i samspil med den enkelte medarbejder. Den enkelte medarbejder skal føle sig tilpas udfordret uden at blive utryg ved situationen.”

”Der er jo ingen mennesker, der kan alt. De gode chefer er blandt andet gode, fordi de kender deres egne begrænsninger. Det at være en god leder handler ikke om at være supermand, men om selvindsigt og evnen til at inspirere andre”, siger Kenneth Flex til tilføjer: ”Hvis nogen på et tidspunkt skulle vove den påstand, at jeg har succes, så skyldes det ene og alene mine medarbejderes indsats.”

5 gode råd fra Kenneth Flex

  1. Træf et valg – og forklar din beslutning: Som leder er du ofte konfronteret med dilemmaer, hvor der ikke er noget klart facit. Træf dit valg og kommuniker, hvorfor du har truffet netop dén beslutning.

  2. Sig tak og undskyld: Som leder kommer du nogle gange til at jokke nogen over tæerne, og der er meget respekt i et ”undskyld”. Husk samtidig, at et ”tak - og godt gået” kan udløse masser af god energi. 

  3. Du er ikke toppen af kransekagen: Tænk på dig selv som selve fundamentet for organisationen i stedet for som en kransekagefigur. Det er dig, der skal løfte den opgave, det er, at motivere medarbejderne

  4. Forstå og anerkend fagligheden: Du skal respektere fagligheden, når du møder den hos andre, og samtidig huske på, at du som leder ikke behøver at være fagligt bedst.

  5. Kommuniker og begrund dine valg: Bestræb dig på at kommunikere åbent og begrunde dine valg, så medarbejderne forstår, hvorfor du handler, som du gør.

 

Om Kenneth Flex

Kenneth Flex er cand.scient. pol. og direktør i Køge Kommune. Tidligere har han blandt andet arbejdet 8 år som konsulent hos Deloitte Business Consulting, som vicedirektør for Social- og sundhedsforvaltningen i Gentofte Kommune, som konsulent i Rødovre Kommune og som forsker på Socialforskningsinstituttet.

Han er blevet indstillet til Lederwebs portrætserie om offentlige ledere, der rykker – og er i den forbindelse blevet rost for at være ambitiøs, en stærk kommunikator og en troværdig leder, der viser en klar retning.


Lederwebs portrætserie, om offentlige ledere der rykker

Don Ø og Stine Bosse. Det et ofte de navne og billeder der dukker op, når man tænker på markante lederprofiler. Men hvorfor er disse lederprofiler typisk fra det private erhvervsliv? I en ny portrætserie sætter Lederweb fokus på offentlige ledere, som med deres ledelsesstil er med til at gøre en forskel, forme fremtiden og skabe en spændende arbejdsplads.

Lederweb har annonceret efter offentlige ledere, der rykker, og det har resulteret i en spændende liste af farverige offentlige personligheder.

Kari Jørgensen
”Hun er innovativ, fremtidsorienteret og handlekraftig – en utraditionel leder, der formår at udvikle sin organisation til en særdeles spændende arbejdsplads.” Sådan lyder skudsmålet for skoleleder Kari Jørgensen, der var den første frontfigur i Lederwebs portrætserie om offentlige ledere, der rykker.

Læs interviewet med Kari her

  kari 100

 

Skribentinfo

Kommentarer