Om Toplederbloggen

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer

Skribentinfo

Kommuner og Regioner står overfor en række ledelsesmæssige udfordringer de kommende år: Den statslige styring af kommuner og regioner er sat til debat, og kommuners og regioners styrings- og ledelsestænkning udfordres af de økonomiske, demografiske og efterspørgselsmæssige realiteter.

Hertil kommer, at afbureaukratisering, objektiv sagsbehandling, digitalisering og ledelsesudvikling er sat på dagsordenen i mange forskellige sammenhænge, samt at administrationspolitikken er igen kommet i fokus, for blot at nævne nogle af de mange forskellige strømninger, som de kommunale og regionale toplederne står overfor.

Derfor ønsker Væksthus for Ledelse at sætte fokus på tidens store spørgsmål for topledere i regioner og kommuner.

Vi har bedt en række kommunale og regionale topledere om at komme med deres bud på de største ledelsesudfordringer netop nu, og hvad de vurdere, der bør komme af fremtidige ledelsesretninger.

Topledernes bud skal forsøge at give svar på spørgsmål som: Hvorhen bevæger den styrings- og ledelsesmæssige debat sig i tiden efter New Public Management? og Vil det stærke styringsmæssige fokus, der har været i de senere år, blive suppleret med et langt stærkere fokus på kompetent lederskab som nøglen til udviklingen af den offentlige sektor?

Væksthuset ønsker at synliggøre den ledelsesmæssige udvikling der finder sted i den offentlige sektor og skabe opmærksomhed og synlighed omkring topledernes overvejelser, således at topledernes diagnose spredes til en bredere kreds. Derfor opfordrer vi den offentlige sektors interessenter  med til en debat om hvad fremtiden bringer.

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

Skribentinfo

Kommentarer